Αίσια κατάληξη στον διάλογο γιατρών και ΟΚΥπΥ

imagewΑίσια κατάληξη στον διάλογο μεταξύ των γιατρών και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) θα υπάρχει σήμερα με την κατάθεση του επίσημου «ναι» από τις συντεχνίες όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα που θα παραχωρούνται στους ειδικούς γιατρούς στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Ύστερα από την προφορική αποδοχή της τελευταίας οικονομικής πρότασης του ΟΚΥπΥ, που στάλθηκε στις Συντεχνίες την περασμένη Παρασκευή, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) αναμένεται ότι θα αποστείλει σήμερα στον Οργανισμό και γραπτώς τη συμφωνία της επί των εγγράφων.

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της συντεχνίας του Κλάδου γιατρών της ΠΑΣΥΔΥ θα συνεδριάσει σήμερα για να επικυρώσει το «ναι».

Παρόμοια αναμένεται ότι θα είναι και η στάση της Παγκύπριας Συντεχνίας Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών που επίσης έχει κάνει αποδεκτή την τελευταία οικονομική πρόταση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε ύστερα από πέραν του ενός έτους διαβουλεύσεις των συντεχνιών των γιατρών με τον ΟΚΥπΥ.