Η κυβέρνηση διαλύει την ΑΗΚ και βγάζει στο ξεπούλημα τις μονάδες της

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν τις μεθοδεύσεις και συνεδριάζουν αύριο για λήψη μέτρων

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού «σε καμιά περίπτωση δεν επιδεικνύει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, ούτε και την πρέπουσα σοβαρότητα για την ασφαλή επάρκεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή προς τον Κύπριο καταναλωτή και επιχειρηματία και προς όφελος της κυπριακής οικονομίας γενικότερα», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ.hom_Apergia-AHK423

Προσθέτουν ότι τόσο οι ενέργειες του Υπουργείου όσο και το Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για κρατικοποίηση Οργανισμών, θα απασχολήσουν αύριο τα αρμόδια Σώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία συνέρχονται εκτάκτως για περαιτέρω χειρισμούς του θέματος.

«Σε πρόσφατη επιστολή μας προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2015, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για τις θέσεις του Υπουργείου έναντι της Αρχής Ηλεκτρισμού και τις εκτιμήσεις μας ότι πιθανόν το Υπουργείο να μην αντιμετώπιζε σωστά την Αρχή, γι’ αυτό και ζητούσαμε πληροφόρηση. Οι εν λόγω ανησυχίες μας δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» στις 2 Φεβρουαρίου 2015, η οποία εντόπισε και έφερε στην επιφάνεια μέσα από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, τις εισηγήσεις και τα σχόλια του Υπουργείου Ενέργειας προς τη ΡΑΕΚ. Οι εισηγήσεις αυτές έγιναν μέσα στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης για διαφοροποίηση του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», συμπληρώνουν.

Αναφέρουν, επίσης, ότι το Υπουργείο, αντί να συμβάλει με εισηγήσεις σχετικές με το αντικείμενο, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας της αγοράς, δυστυχώς κατά τρόπο επιτακτικό προς τη ΡΑΕΚ προδιαγράφει τη διάλυση της ΑΗΚ και την εκποίηση μονάδων της.

Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι, λόγω του μεγέθους της αγοράς και του απομονωμένου συστήματος, οι εισηγήσεις του Υπουργείου θα έχουν καταστροφικές συνέπειες. Το Υπουργείο σε καμιά περίπτωση δεν επιδεικνύει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, ούτε και την πρέπουσα σοβαρότητα για την ασφαλή επάρκεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή προς τον Κύπριο καταναλωτή και επιχειρηματία και προς όφελος της κυπριακής οικονομίας γενικότερα. Τουναντίον, παραδέχεται με σαφήνεια ότι ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να προσφέρει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Παρ’ όλον τούτου, το Υπουργείο αποφάσισε να διαλύσει την Αρχή Ηλεκτρισμού για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα άλλων. Είναι με λύπη μας που παρακολουθούμε ένα εκτελεστικό όργανο της Πολιτείας να περιφρονεί συνταγματικές διατάξεις και να προσπαθεί να ποδηγετήσει μια ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή και να την προτρέπει να προβεί στην ολίσθηση για να δώσει οδηγίες προς την ΑΗΚ να αλλοιώσει τη συνταγματική της αποστολή», προσθέτουν.

Μέσα από τις εισηγήσεις του, συνεχίζουν οι οργανώσεις, σαφέστατα καταδεικνύεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας προχωρεί προς τη συρρίκνωση της ΑΗΚ, την απενεργοποίηση, την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων και την ενοικίαση σε τρίτους των πιο οικονομικών μονάδων παραγωγής της με αποτέλεσμα τη διάλυση του παραγωγικού δυναμικού της.

«Τόσο οι ενέργειες του Υπουργείου, όσο και το Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για Κρατικοποίηση Οργανισμών, θα απασχολήσουν αύριο τα αρμόδια Σώματα των Συνδικαλιστικών μας Οργανώσεων, τα οποία συνέρχονται εκτάκτως για περαιτέρω χειρισμούς του θέματος», καταλήγουν.