Μέλη του ΣΑΠΑ ζητούν αποζημιώσεις λόγω καταχρήσεων

Επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου με ημερομηνία 9ης CNA_Mfc4dd6224284428ab70adc540a5d1168Ιανουαρίου, απέστειλαν ο αντιπρόεδρος του ΣΑΠΑ, Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης, καθώς και τα μέλη του ΣΑΠΑ, πρόεδρος του Κ.Σ. Λέμπας Θουκής Χρυσοστόμου, πρόεδρος του Κ.Σ. Χλώρακας Κλεόβουλος Παπακώστας, πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Έμπας Αντωνάκης Νικηφόρου, ο πρόεδρος του Κ.Σ. Κισσόνεργας Γιώργος Στυλιανού, ο πρόεδρος του Κ.Σ. Κονιών Κ. Κυριάκου, καθώς και ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Αχέλειας Σέργης Θρασυβούλου με θέμα τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στο ΣΑΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, μετά τα τελευταία γεγονός που συνέβησαν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, τίθεται επιτακτικά το θέμα αγωγής για αποζημίωση κατά των Συμβούλων Μηχανικών Soqreah and A.F. Modinos & S.A. Vrahimis και της Ασφαλιστικής Εταιρείας τους καθώς και κατά των Εργολάβων Μηχανικών των τεσσάρων Συμβολαίων της Β΄φάσης, Medcon – GCC joint Venture συμβόλαιο Α, Loizos Iordanou Constructions Ltd Συμβόλαιο Β , Nemesis συμβόλαιο Γ και Εnvitec Α.Ε. συμβόλαιο Δ.

Τα μέλη ζητούν το θέμα να τεθεί επιτακτικά προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΠΑ.