ΠΟΕΔ:Εκτεθειμένο το Υπουργείο Παιδείας για τις εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμού

Η ΠΟΕΔ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισμών και τον καταρτισμό του πρώτου Καταλόγου Διορισίμων,imagew-2.aspx καλεί το Υπουργείο Παιδείας «όπως προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε σοβαρή και επιστημονική ανάλυση της όλης διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα τόσο για αυτή καθεαυτή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για τη μεγάλη αποτυχία που καταγράφεται».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, οι πρώτες εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμού παρουσίασαν από την πρώτη στιγμή σοβαρές παραλείψεις και ελλείμματα τα οποία ως Οργάνωση εντόπισαν και ανάφεραν: Καθυστέρηση στην ανάρτηση της ύλης αλλά και των δειγματικών δοκιμίων τα οποία στο τέλος δεν σχετίζονταν με τα εξεταστικά δοκίμια που δόθηκαν, αναζήτηση θεματοθετών αλλά και διορθωτών μέχρι την τελευταία στιγμή, εξέταση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων στον ίδιο χρόνο (π.χ. Ελληνικά και Μαθηματικά σε ένα τρίωρο) και πολλά άλλα που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν αφήνουν εκτεθειμένο το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις χιλιάδες των υποψηφίων και την ίδια ώρα να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες που θα αποκαθιστούν την αξιοπιστία και αξιοκρατία των πρώτων αυτών εξετάσεων αλλά και όσων θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

«Είναι, επίσης, απαράδεκτο το γεγονός ότι έξι, σχεδόν, μήνες μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιοποίησε τις λύσεις των εξεταστικών δοκιμίων, όπως πράττει στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, όπου οι λύσεις δημοσιεύονται την επόμενη μέρα. Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασμό και με το ζήτημα της δημοσιοποίησης θεμάτων πριν τις εξετάσεις που προκάλεσε, τότε, μεγάλη αναστάτωση στους υποψηφίους αλλά και σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, με το περιβόητο πόρισμα να παραμένει, μέχρι και σήμερα, εν κρυπτώ, επιβάλλουν και στην ίδια την Πολιτεία την ευθύνη να ζητήσει πλήρη διαλεύκανση και ξεκάθαρες απαντήσεις στα πολλά και βασανιστικά ερωτήματα που εγείρονται», σημειώνει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι οι χιλιάδες υποψήφιοι που είτε πέτυχαν είτε όχι στις εξετάσεις πρέπει να τύχουν σεβασμού πρωτίστως από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την Πολιτεία και ανάλογα με τα αντικειμενικά και επιστημονικά συμπεράσματα που θα εξαχθούν, θα πρέπει να ληφθούν και οι ανάλογες αποφάσεις, μη αποκλειομένης και της επαναξιολόγησης των γραπτών εκεί και όπου θα εντοπιστούν παραλείψεις και ελλείμματα.

Η ΠΟΕΔ επαναφέρει, τέλος, την επιτακτική ανάγκη να συζητηθεί και να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα με τους εκπαιδευτικούς «αορίστου χρόνου» (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν αθροιστικά υπηρεσία 30 μηνών) αλλά και όλων των εκκρεμοτήτων που διαφαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στον Κατάλογο Διοριστέων και στον νέο Κατάλογο Διορισίμων (αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας, δημοσιοποίηση των ονομάτων κ.ά.).