Στις 18-19 Απριλίου θα δοθεί η μελέτη για τα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπ.Παιδείας

 

Θα τύχουν εκσυγχρονισμού αναφέρθηκε σε σημερινή σύσκεψη και θα αρχίσει διάλογος για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιουλίου 2019

 

Τα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείαςimagew-2.aspx και Πολιτισμού χρήζουν άμεσου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης, διαπίστωσαν Υπουργείο και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, καθώς και εκπρόσωποι των συνδέσμων που εκπροσωπούν τους Εκπαιδευτές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, σε σημερινή συνάντηση τους.

Η συνάντηση, η οποία αφορούσε τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, και σε αυτήν παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, καθώς και εκπρόσωποι των συνδέσμων που εκπροσωπούν τους Εκπαιδευτές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση τους, η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, επαναβεβαιώθηκε ότι η μελέτη των εμπειρογνωμόνων θα παραδοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, αμέσως μετά την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 18-19 Απριλίου.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, θα αρχίσει δομημένος διάλογος μεταξύ επιτροπής του ΥΠΠ που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ και όλων των εμπλεκόμενων για κάθε Πρόγραμμα ξεχωριστά, με αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιουλίου 2019.

Όπου υπάρχουν συγκλίσεις, θα υιοθετηθούν. Όπου δεν υπάρχουν συγκλίσεις, θα συνεχιστεί ο διάλογος.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού χρήζουν άμεσου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους.

Στο διάλογο θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα, εισηγήσεις που περιλαμβάνει η μελέτη με πιο σημαντικό το καθεστώς εργοδότησης των απασχολούμενων στα πιο πάνω προγράμματα.