Οδ.Μιχαηλίδης και Παύλος Ιωάννου στην επόμενη συνεδρία της Ερευνητικής Επιτροπής για το ΣΚΤ

Η Ερευνητική Επιτροπή η συσταθείσα, κατόπιν, διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, ημερομηνίας 06.07.2018, σε σχέση με την Κατάρρευση του Συνεργατικού
Πιστωτικού Συστήματος ανακοινώνει τα πιο κάτω:imagew-5.aspx
(1) Ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2018 η παραλαβή του τεραστίου όγκου εγγράφων
και στοιχείων από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα καθώς και από τα διάφορα
Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και από
διάφορους Ανεξάρτητους Αξιωματούχους. Εκκρεμεί ακόμη η παραλαβή τμήματος
εγγράφων από την Κεντρική Τράπεζα, λόγω διαδικαστικών της δυσκολιών.
(2) Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει την επόμενη ανοικτή συνεδρίαση την 23η
Αυγούστου 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο
«Φιλοξενία», Αίθουσα “Κερύνεια”. Την εν λόγω ημερομηνία κλήθηκαν οι κ.κ.
Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Γενικός Ελεγκτής και Παύλος Ιωάννου,
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.
(3) H Επιτροπή θέλει να τονίσει, ότι η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή ως προς την
παρουσία κοινού, αλλά θα απαγορεύεται οποιαδήποτε ηχογράφηση ή/και
φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση. Τα ΜΜΕ θα μπορούν να προβούν σε λήψη
πλάνων τα πρώτα 4 λεπτά της ακροαματικής διαδικασίας και ακολούθως οι κάμερες
θα πρέπει να εξέλθουν της αίθουσας.
(4) Λόγω του ότι το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία θα είναι κλειστό 10 – 20 Αυγούστου
2018, συνεπεία των Θερινών Διακοπών, η Επιτροπή θα αναστείλει κατά την
περίοδο αυτή τις δημόσιες ανοικτές συνεδριάσεις της.
Εκδόθηκε στη Λευκωσία, στις 7 Αυγούστου 2018.

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018
09.00 π.μ.Δρ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης Γενικός Ελεγκτής
11.00 π.μ. Παύλος Ιωάννου Χρηματοοικονομικός Επίτροπος