Ανασκαφές στην Κουτσοπέτρια Πύλας αποκάλυψαν τοίχο οχυρού

Οι φετινές ανασκαφές στη θέση Κουτσοπέτρια στην Πύλα έφεραν στο φως έναν εντυπωσιακό τοίχο από πλιθάρια, κατασκευασμένο πάνω από έναν μεγάλο τοίχο από λίθους, ο οποίος βρίσκεται πάνω από το φυσικό βράχο.imagew

Σε ανακοίνωση, το Τμήμα Αρχαιοτήτων,  αναφέρει ότι ο αρχικός στόχος του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2014, ήταν να διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη της παράκτιας πεδιάδας στην περιοχή Κουτσοπέτρια στην Πύλα, η οποία βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές της επαρχίας Λάρνακας και στα δυτικά σύνορα της περιοχής Δεκέλειας.

Την ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο-Ιούνιο, διεξήγαγε η ομάδα “The Pyla Koutsopetria Archaeological Project” (PKAP), υπό την διεύθυνση του δρος Brandon R. Olson (Metropolitan State University of Denver), του δρος Tom Landvatter (Reed College) και του δρος R. Scott Moore (Indiana University of Pennsylvania).

Το καλοκαίρι του 2008, 2009 και 2012, η ανασκαφική ομάδα του PKAP, ανέσκαψε μικρές τομές στο πλάτωμα της Βίγλας στην Πύλα και αποκάλυψε την ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τότε οχυρού της Ελληνιστικής περιόδου.

Οι απότομες πλαγιές αυτού του λόφου αποτελούν ένα φυσικό αμυντικό στοιχείο, ενώ παράλληλα προσφέρουν προνομιακή θέα στον κόλπο της Λάρνακας και τη γύρω παράκτια πεδιάδα.

Αυτή η στρατηγικής σημασίας θέση αλλά και ανακάλυψη κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο ενός λιθόκτιστου αμυντικού τείχους, βλήματος σφενδόνης και μπουλονιού καταπέλτη, τεκμηριώνουν τον στρατιωτικό χαρακτήρα της θέσης.

Επιπλέον, τα αρχιτεκτονικά, κεραμεικά και νομισματικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους, χρονολογούν τη χρήση των οχυρών στη Βίγλα στον ύστερο 4ο και πρώιμο 3ο αιώνα π.Χ., περίοδο όχι καλά τεκμηριωμένη στην κυπριακή ιστορία.

Η έρευνα πεδίου του 2018 είχε τρεις στόχους: να διαπιστωθεί κατά πόσο ο μνημειακός οχυρωματικός τοίχος που ανακαλύφθηκε το 2012 συνεχίζει στο βόρειο άκρο του πλατώματος, να εξακριβώσει κατά το δυνατό τη χρονολογία κατασκευής του οχυρωματικού συστήματος και να συμπληρώσει τη μελέτη της πρώιμης ελληνιστικής κεραμεικής που συλλέχθηκε τις προηγούμενες χρονιές.

Η μικρή τομή που ανασκάφηκε από την ομάδα το 2018 αποκάλυψε έναν εντυπωσιακό τοίχο από πλιθάρια, κατασκευασμένο πάνω από έναν μεγάλο τοίχο από λίθους, ο οποίος βρίσκεται πάνω από το φυσικό βράχο.

Στη βάση αυτού του τοίχου βρέθηκε ένας μικρός, σκόπιμα λαξευμένος θάλαμος, ο οποίος περιείχε όστρακα κεραμεικής και ζωικά κατάλοιπα, πιθανώς τα κατάλοιπα ενός αποθέτη της φάσης θεμελίωσης του τοίχου.

Αυτή η ανακάλυψη επαληθεύει τη χρονολόγηση του οικισμού στη Βίγλα, όπως διατυπώθηκε κατά τις προηγούμενες τρεις ανασκαφικές περιόδους 2008, 2009 και 2012, και καταδεικνύει ότι στο πλάτωμα της Βίγλας υπάρχουν περισσότερα μνημειακά κτίρια από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

Στους μελλοντικούς στόχους του προγράμματος είναι να γίνει κατανοητό το μέγεθος και η σύνθετη κατασκευή αυτού του ελληνιστικού οχυρού, καθώς και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην ιστορία της περιοχής.