H Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για το γλωσσάριο στα Μ.Μ.Ε

 

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως δεν θα ήταν ποτέ δυνατό έστω και να διανοηθεί να περιορίσει στο ελάχιστο και με κανένα τρόπο την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ.imagew.aspx

Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται πως η Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία κατά την οποία ασχολήθηκε με το θέμα που προέκυψε από τη δημοσίευση ανακριβών ισχυρισμών, όπως υποστηρίζει,  ότι μετέχει σε προσπάθεια ετοιμασίας γλωσσαρίου, το οποίο να μπορούν, εάν επιθυμούν, να χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι των δύο κοινοτήτων και από τον ανεδαφικό ισχυρισμό ότι επιχειρεί δήθεν φίμωση των δημοσιογράφων».

Όπως σημειώνεται η Επιτροπή «έχοντας ορισθεί από τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας ως θεματοφύλακας της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης έκφρασης δεν θα ήταν ποτέ δυνατό έστω και να διανοηθεί να περιορίσει στο ελάχιστο και με κανένα τρόπο την ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων και των ΜΜΕ».

Η Επιτροπή σημειώνει ακόμη ότι δεν έχει αποφασίσει να αναμιχθεί και δεν έχει καμιά ανάμιξη στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το Γραφείο του Εκπροσώπου για την Ελευθερία των Μέσων του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) για την ετοιμασία γλωσσαρίου για εθελοντική χρήση από τους δημοσιογράφους των δύο κοινοτήτων.

«Επί του προκειμένου, αφού έλαβε γνώση εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι σε ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ημερομηνίας 10/10/2017, ενδεχομένως λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης πληροφόρησης, αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας συμμετείχε σε προκαταρκτική συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αντίστοιχης επιτροπής των κατεχομένων περιοχών για την ετοιμασία γλωσσαρίου, χωρίς στη συνέχεια να αναφέρεται ότι το Γραφείο του Εκπροσώπου για την Ελευθερία των Μέσων του ΟΑΣΕ υπέδειξε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα εργαζόταν για την ετοιμασία του γλωσσαρίου και ότι απλώς ενημέρωσε για αυτή του την πρωτοβουλία την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας», αναφέρεται.

Η απάντηση της Επιτροπής στην πληροφόρηση αυτή ήταν ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα όταν θα είχε ενώπιόν της συγκεκριμένη επίσημη και τελική πρόταση από τον ΟΑΣΕ, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η συμμετοχή του μέλους της Επιτροπής Χρίστου Χριστοφίδη, που είναι και Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, στην ομάδα του ΟΑΣΕ έγινε με τον προσωπική του και μόνο ιδιότητα και ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις, εισηγήσεις ή ενέργειες της ομάδας του ΟΑΣΕ δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Επιτροπή.

Προστίθεται πως ο κ. Χριστοφίδης, πριν έξι μήνες, σε συνεδρίαση της Επιτροπής αυτοβούλως ζήτησε να ενημερώσει την ΕΔΔ για την πορεία των εργασιών της δικοινοτικής επιτροπής σε σχέση με το γλωσσάρι. Και πάλι η ΕΔΔ ενημέρωσε τον κ. Χριστοφίδη πως θα λάβει τελική απόφαση περί της αρμοδιότητας της ή όχι, αφού ολοκληρωθεί η όλη εργασία και υποβληθεί επίσημα από τον ΟΑΣΕ, αναφέρεται.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι θα λάβει θέση επί των εισηγήσεων του ΟΑΣΕ όταν και εφόσον θα έχει ενώπιον της συγκεκριμένη και επίσημη ενημέρωση και θα γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο οποιασδήποτε εισήγησης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πρόνοιες του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή μελετώντας την κατάσταση όπως δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε, έκρινε ότι «η άδικη στοχοποίηση της ΕΔΔ οφείλεται στον παραπλανητικό τίτλο της εφημερίδας `Η Σημερινή`, η οποία  αντί να αναφέρει ότι το εν λόγω γλωσσάρι ετοιμάζει ο ΟΑΣΕ, απέδωσε την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αυτή είναι που διαμορφώνει το συγκεκριμένο γλωσσάρι».

Όπως αναφέρεται, υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή εξέφρασε πλήρη εμπιστοσύνη και επιδοκιμασία για τους χειρισμούς του θέματος από τον Πρόεδρό της και δεν αποδέχθηκε την παραίτηση του την οποία υπέβαλε υπό την επίδραση της φόρτισης για άδικες επιθέσεις που υπέστη από μερίδα δημοσιογράφων.

Τέλος, η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας αναφέρει ότι υπόκειται στην κρίση των Ιδρυτικών Φορέων (Συνδέσμου Εκδοτών Κύπρου, Ένωσης Συντακτών Κύπρου, Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών και της Κυπριακής Οργάνωσης Εκδοτών Διαδικτύου) που διόρισαν τα μέλη της και της ανέθεσαν το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.