Διεθνές Καθοδηγητικό Πρότυπο για την Αποτελεσματική Σήμανση των Προϊόντων

 

*της Μαριλένας Νικολάου

 

Marilena NicolaouΣτη ψηφιακή εποχή που ζούμε, οι καταναλωτές είναι όλο και πιο ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν και επιζητούν να λαμβάνουν όσες περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν το οποίο τους ενδιαφέρει. Η πρόσφατη αναθεώρηση του Διεθνούς Οδηγού ISO/IECGuide14: ProductsandrelatedservicesInformationforconsumers, δύναται να βοηθήσει σημαντικά στη σωστή σήμανση των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν είναι πραγματικά αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα του.

Είτε πρόκειται για τον έλεγχο σχετικά με την περιεκτικότητα σε λίπη και σάκχαρα είτε πρόκειται για την επιλογή του καλύτερου κρασιού για το φαγητό μας, όλοι μας ψάχνουμε για τη σήμανση των προϊόντων. Ποιες όμως πληροφορίες είναι επαρκείς και ποιες θεωρούνται υπερβολικές; πώς διασφαλίζουν οι κατασκευαστές ότι το προϊόν τους πληροί τις νομικές απαιτήσεις, πωλώντας το παράλληλα με επιθυμητό τρόπο;

Ο εν λόγω Διεθνής Οδηγός ISO/IECGuide14, ProductsandrelatedservicesInformationforconsumers: Προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες — Πληροφορίες για τους καταναλωτές, ο οποίος να σημειωθεί ότι εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και προσφέρει μια περισσότερο εμπεριστατωμένη και ικανοποιητική αγοραστική επιλογή. Ο Οδηγός 14 έχει πρόσφατα τροποποιηθεί ώστε να  αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων και να συνάδει με τις ανάγκες του ευρύτερου κοινού.

 

Ο Οδηγός αφορά τους καταναλωτές όμως είναι επίσης χρήσιμος για όσους εμπλέκονται στη σήμανση των προϊόντων, όπως είναι οι σχεδιαστές, οι κατασκευαστές, οι προγραμματιστές και οι προμηθευτές. Η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών αυξάνει την ικανότητα των καταναλωτών να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή αγοράς. Βοηθά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου εσφαλμένης ή ακατάλληλης αγοράς. Με τον νέο αυτό οδηγό, η αβεβαιότητα των καταναλωτών μειώνεται και η ικανοποίηση τους αυξάνεται.  Όσοι παρέχουν υψηλής ποιότητας πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα τους, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών, βελτιώνουν την εμπορική φήμη τους, εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, μειώνουν τις έρευνες των πελατών στο διαδίκτυο, καθώς και τα παράπονα και τις επιστροφές προϊόντων.

Ο κύριος AntoninoSerraCambaceres, Διευθυντής της Διεθνής Οργάνωσης για τους Καταναλωτές (ConsumersInternational), δήλωσε ότι η γνώση για το προϊόν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αγορά του από τους πελάτες. «Καθώς οι πληροφορίες είναι καίριας σημασίας για τους καταναλωτές, όσο πιο λεπτομερής και ακριβής είναι η πληροφόρηση, τόσο πιο ασφαλή είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών».

Και συνέχισε λέγοντας: «Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα που αγοράζουν και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και επίσης πρέπει να τους παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές».

Η κυρία MicheleAlthoff, Πρόεδρος της ομάδας εργασίας 15 (WG15), της τεχνικής ομάδας που ετοίμασε τον Οδηγό, δήλωσε ότι ο Οδηγός παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το τι ζητούν και τι προσδοκούν οι καταναλωτές. «Ανακαλύπτοντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών όσον αφορά τις πληροφορίες για το προϊόν το οποίο τους ενδιαφέρει, το γεγονός αυτό είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση της φήμης του προϊόντος και της εταιρείας που το κατασκευάζει» εξηγεί. Και συνεχίζει τονίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες πριν από την αγορά.

Ο αναθεωρημένος οδηγός λαμβάνει πλέον υπόψη τη νέα τεχνολογία που κυκλοφορεί στη σήμανση των προϊόντων όπως οι κωδικοί QRκαθώς και τις ανάγκες ενημέρωσης των ευάλωτων ατόμων, όπως τα άτομα που θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος λόγω της ηλικίας τους ή άλλων περιορισμών. Επίσης δίδεται μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και σε θέματα ασφάλειας, απορρήτου και ιδιωτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ή να μελετήσουν το Διεθνή Οδηγό στο Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

 

Πηγή: ISO

  

*Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)