Το ΓΔΕΕ ζητά επανεξέταση της έγκρισης για την γενετικά τροποποιημένη σόγια

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ζήτησε σήμερα από την Κομισιόν να επανεξετάσει απόφασή της για τη διάθεση γενετικά τροποποιημένης σόγιας στην αγορά.imagew.aspx

Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την καλλιέργεια τους, οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) συνιστούν, καταρχήν, «μέρος του φυσικού περιβάλλοντος» και επομένως, οι διατάξεις του κανονισμού για την επισήμανση των ΓΤΟ που αφορούν τη ρύθμιση των επιπτώσεων των ΓΤΟ στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων άπτονται επίσης του τομέα του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου το ΓΔΕΕ κρίνει ότι κατά την έννοια του κανονισμού Aarhus, καλύπτει κάθε νομοθετική διάταξη της Ένωσης που ρυθμίζει τους ΓΤΟ προκειμένου να αντιμετωπιστεί κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων που οφείλεται στους ΓΤΟ ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να έχουν αντίκτυπο στους ΓΤΟ κατά την καλλιέργεια ή την εκτροφή τους στο φυσικό περιβάλλον.

Ο κανονισμός του Aarhus προβλέπει ότι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα και στο πλαίσιο αυτό, η TestBioTech, μια ΜΚΟ, είχε ζητήσει από την Κομισιόν να προβεί σε εσωτερική επανεξέταση των αποφάσεων έγκρισης της 24ης Απριλίου 2015 για την έγκριση που είχε δώσει σε διάθεση ΓΤΟ (μετά από σύσταση της EFSA- Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) στις εταιρίες Pioneer Overseas και Monsanto Europe.

Η Κομισιόν είχε αρχικά απορρίψει το αίτημα της TestBioTech και σήμερα το ΓΔΕΕ την καλεί να επανεξετάσει τη στάση της, και κατά συνέπεια την ίδια την έγκριση προς τις Pioneer Overseas και Monsanto Europe.