Στις 7/9 ξεκινούν τα μαθήματα στα Δημοτικά σχολεία

 

imagewΓια τη νέα σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στο σχολείο την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη βάση των υφιστάμενων Κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και δυνάμει του Αρθρου 7(6), εκδίδεται η ακόλουθη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων συνθηκών που επικράτησαν στα σχολεία εξαιτίας των προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας, τα μαθήματα τελειώνουν την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και η σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Με σκοπό την αναπλήρωση διδακτικού χρόνου που απωλέσθηκε λόγω ανωτέρας βίας, για το σχολικό έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στο σχολείο την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Για όλες τις συνεπακόλουθες ρυθμίσεις αποστέλλεται σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.