Με απόφαση Υπ. Παιδείας προάγονται όλοι οι μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση


 

Οι μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίων προάγονται και οι μαθητές και μαθήτριες Γ΄ τάξης Γυμνασίων απολύονται, ανεξαρτήτως αξιολόγησης και οι μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προάγονται ανεξαρτήτως αξιολόγησης, για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στη βάση των όσων προβλέπουν  «Οι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί» του 2017, και μετά την τροποποίηση του κανονισμού 7(10)(γ), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στα σχολεία με τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας αποφασίζει όπως για το σχολικό έτος 2019-2020 οι μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίων προάγονται και οι μαθητές και μαθήτριες Γ΄ τάξης Γυμνασίων απολύονται ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

Αποφάσισε, επίσης, όπως οι μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) προάγονται ανεξαρτήτως αξιολόγησης και νοουμένου ότι δεν σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 135 ή μεγαλύτερο των 67 στο δεύτερο τετράμηνο μέχρι τη 13η Μαρτίου 2020.

Αποφάσισε, επιπρόσθετα, ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα Λύκεια και ΤΕΣΕΚ μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εργασίες απόλυσης των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και ΤΕΣΕΚ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους Κανονισμούς για το σχολικό έτος 2020- 2021, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα σχολεία την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα αρχίζουν την πέμπτη εργάσιμη ημέρα, τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι μαθητές και μαθήτριες θα παρουσιαστούν στο σχολείο στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.