Μεταστεγάζονται τα Υπουργεία Υγείας, Εξωτερικών και Εργασίας μέχρι τέλος 2020

 

Μέχρι το τέλος του 2020 θα έχουν μεταστεγαστεί τα Υπουργεία Υγείας, Εξωτερικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τα εξωτερικά ιατρεία Λευκωσίας και το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, ενώ σκέψεις γίνονται και για τη μεταστέγαση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.imagew

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο οποίος μιλούσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχουν ανάγκες στέγασης σημαντικών υπηρεσιών του κράτους σε κεντρικό επίπεδο που δεν ικανοποιούνται σήμερα είτε λόγω της ακαταλληλότητας του κτιρίου τους είτε λόγω του ασύμφορου των ενοικίων.

Ανέφερε ότι έχουν τεθεί διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για μεταστέγαση, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπεται η μεταστέγαση όλων αυτών των υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε προκηρύξει εκδήλωση ενδιαφέροντος το 2019 για απόκτηση κτιρίων για κάλυψη μονίμων στεγαστικών αναγκών του κράτους ούτως ώστε το κράτος να μπορεί να στεγαστεί σε μόνιμες εγκαταστάσεις με πιο συμφέροντες όρους προς αντικατάσταση κτιρίων τα οποία έχουν και μεγάλο ενοίκιο και ενδεχομένως να μην κρίνονται ως κατάλληλα για στέγαση υπηρεσιών του κράτους.

Κατά προτεραιότητα, συνέχισε, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε καθορίσει την ανάγκη μεταστέγασης των Υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών μέχρι να διορθωθεί το υφιστάμενο κτίριο τους, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης λόγω της ακαταλληλότητας των υφισταμένων κτιρίων τους και κατά δεύτερο λόγο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η ανέγερση του αρχαιολογικού Μουσείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πετρίδης είπε πως με βάση πρόταση του την οποία ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, προτείνεται όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης μεταστεγαστεί στο πρώτο κτίριο της FBME στη Λεωφόρο Λεμεσού και το Υπουργείο Εργασίας στο κτίριο Γιώρκειο στον πύργο Β΄ είτε μέχρι την πλήρη ανακαίνιση του υφισταμένου κτιρίου είτε μέχρι την ανέγερση νέου πολυώροφου στο Γιώρκειο στον πύργο Β΄.

Επιπλέον, ανέφερε πως προτείνεται επίσης όπως τα εξωτερικά ιατρεία Λευκωσίας και το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών μεταστεγαστεί στο κτίριο Γιώρκειο στον πύργο Β΄, το Υπουργείο Υγείας στο κτίριο Γιώρκειο στον πύργο Α΄, το Υπουργείο Εξωτερικών στο πρώην κτίριο των γραφείων της Λαϊκής Τράπεζας επί της Λεωφόρου Αθαλάσσας (θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο του 2020) και η Υπηρεσία Ασύλου στο κτίριο city home 69.

Ο κ. Πετρίδης είπε ακόμη ότι για το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί το κτίριο Ιnterorient στη Λεμεσό.

Ανέφερε πως αυτή είναι η προτεραιότητα αλλά υπάρχει σχεδιασμός, όπως είπε, και για άλλα Υπουργεία που δεν έχει ξεκαθαρίσει.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την προτεινόμενη κατανομή των συγκεκριμένων κτιρίων και έχει αναθέσει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων τον συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης των ακινήτων και στο Τμήμα Κτηματολογίου την εκτίμηση της αξίας των ανακαινισμένων ακινήτων, ενώ έχει εξουσιοδοτήσει τα μέλη της τεχνικής επιτροπής ούτως ώστε να αρχίσουν την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες για την αγορά αυτών των ακινήτων ούτως ώστε να στεγαστούν μόνιμες ανάγκες του κράτους», πρόσθεσε.

Τέλος, ο ΥΠΟΙΚ είπε πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα επανέλθει για έγκριση μετά τη διαπραγμάτευση που θα γίνει για τα κτίρια αυτά.