Επεισοδιακή η καταψήφιση του νομοσχεδίου για την τρομοκρατία

 

Μετά από ισοψηφία 16 ψήφων υπέρ και 16 εναντίον, imagesκαταψηφίστηκε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που στόχευε αφενός να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και αφετέρου να καταστεί πιο αποτελεσματική και λειτουργική η υπό τροποποίηση νομοθεσία.

Η κατάληξη σε καταψήφιση, ήταν «επεισοδιακή» καθώς στο στάδιο της πρώτης ψηφοφορίας ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και γιατρός Αδάμος Αδάμου εξερχόταν του ημικυκλίου των εδράνων και προσέτρεχε να βοηθήσει παιδάκι – όπως αναφέρθηκε από τη Βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που ζήτησε και πήρε άδεια από τον Πρόεδρο της Βουλής ώστε να ψηφίσει η ίδια και για τον κ. Αδάμου αίτημα που έγινε αποδεκτό από τον κ. Συλλούρη.

Μετά τη διαπίστωση ότι το νομοσχέδιο καταψηφιζόταν οριακά και τις διαμαρτυρίες ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, ο Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε τον κ. Αδάμου να επανέλθει στην αίθουσα, όπως και έγινε, με την ψηφοφορία να είναι και πάλι 16 προς 16.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο έδρανο του ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας και ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε επανάληψη της ψηφοφορίας.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου υπενθύμισε ότι ο τόπος θα έχει κόστος από τις Βρυξέλλες και θα πρέπει να αναληφθεί η ευθύνη από όσους καταψήφισαν και απηύθυνε έκκληση προς όσους ψήφισαν εναντίον να αποδεχτούν, επανάληψη ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος έφερε ένσταση στην επανάληψη της ψηφοφορίας και ο Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τα κόμματα που καταψήφισαν να δηλώσουν κατά πόσο έχουν ένσταση για επανάληψη της ψηφοφορίας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης επεσήμανε ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής μπορεί να γίνει επανάληψη ψηφοφορίας μόνο αν συναινεί το σύνολο των Βουλευτών. Πρόσθεσε πως νοουμένου ότι έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας, «συναινούμε να επαναληφθεί η ψηφοφορία».

Ο  Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έφερε εκ νέου ένσταση και έτσι το νομοσχέδιο απορρίφθηκε.