Για απέλπιδα προσπάθεια κάποιων να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μιλά ο Γ. Εισαγγελέας


Δυστυχώς στην απέλπιδα προσπάθεια κάποιων να δικαιολογήσουνUnknown-4 τα αδικαιολόγητα, διοχετεύουν στην εφημερίδα «Πολίτης» στοιχεία για εξαγωγή παραπλανητικών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, σημειώνει σε σημερινή ανακοίνωση του ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, σχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα στην εν λόγω εφημερίδα με τίτλο «Με τις ευλογίες του Γενικού Εισαγγελέα έκλεισε η υπόθεση της θυγατέρας Νικολάτου – Γνώριζε από το 2015 για τον συμβιβασμό».
Όπως αναφέρει ο κ. Κληρίδης στην ανακοίνωση του, «σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επειδή στις 18.12.2015, για την απόσυρση της αγωγής της θυγατέρας του κ. Νικολάτου, η οποία εστρέφετο και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε συγκατατεθεί γραπτώς λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας, από αυτό συνάγεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας  γνώριζε προσωπικά ότι η ενάγουσα έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης και απέσυρε την αγωγή της, και πάρα ταύτα, όταν το 2018 εκδικάστηκε η έφεση της Τράπεζας Κύπρου, δεν ήγειρε κανένα θέμα, παρά μόνο το έπραξε μετά την αθωωτική για την Τράπεζα απόφαση».
Κατ΄αρχάς,  προσθέτει, «στο έγγραφο απόσυρσης της αγωγής, δεν δίδεται καμμιά πληροφορία ως προς το κατά πόσο συμφωνήθηκε η καταβολή οποιωνδήποτε αποζημιώσεων, ή άλλη λεπτομέρεια».
Αναφέρει, επίσης, ότι «με γενικές οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με τις εκατοντάδες αγωγές κατόχων αξιογράφων, όταν ζητείται η απόσυρση τους εναντίον της Δημοκρατίας, για οποιονδήποτε λόγο, να συγκατατίθεται ασφαλώς η Δημοκρατία μέσω του λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση και  να μη  ζητούνται έξοδα εναντίον του αποσύροντος».
Επομένως, συνεχίζει ο κ. Κληρίδης, «ουδέποτε στις περιπτώσεις αυτές και σε άλλες παρόμοιες, ζητείται η προσωπική συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος και δεν ενημερώνεται είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων για την απόσυρση κάθε μιάς αγωγής».
«Πέραν επομένως του ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είχε, ή όφειλε να έχει γνώση της διευθέτησης της  συγκεκριμένης  υπόθεσης, όπως προφανώς δεν είχε ούτε και η άλλη λειτουργός που χειρίστηκε την Έφεση, το σοβαρό θέμα που παραμένει είναι ότι ο Πρόεδρος του Εφετείου που είχε γνώση, ούτε εξαιρέθηκε, ούτε και έθεσε το θέμα ενώπιον των διαδίκων, ούτε και ο δικηγόρος της Τράπεζας που επίσης γνώριζε τη διευθέτηση τόσο αυτής της υπόθεσης της θυγατρός, όσο και της αδελφής του Προέδρου ανάφερε οτιδήποτε», καταλήγει η ανακοίνωση.