Ο Γ.Ελεγκτής ζητά από το Υπουργικό να εξετάσει κατεπείγον το ασυμβίβαστο για τον διορισμό Νίκολσον στον ΟΚΥπΥ

 Ο  Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ζητά από το σώμα, που ήταν αρμόδιο να εξετάσει το ασυμβίβαστο για τον διορισμό του Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), να χειριστεί το θέμα ως κατεπείγον.david-nicholson-for-external-use-approved

Ο Γενικός Ελεγκτής στην επιστολή του, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019 επισυνάπτει την επί του θέματος γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε και στην οποία ο νομικός σύμβουλος του κράτους, εκ πρώτης όψεως διαπιστώνει ότι διορισμός του κ. Νίκολσον δημιουργεί ασυμβίβαστο.

Με βάση την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, ο Γενικός Εισαγγελέας μεταξύ άλλων, ζητά περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της εργοδότησης του κ. Νίκολσον από την KPMG και τις ακριβείς υπηρεσίες που παρείχε στο Υπουργείο Υγείας.

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή κοινοποιήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Υπουργό Υγείας, στον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

Η σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019 είναι 10 σελίδες και επισυνάπτεται από τον Γενικό Ελεγκτή.

Το θέμα αναμένεται ότι θα συζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου στην επόμενη συνεδρία της.

Να σημειώσουμε ότι ο Γενικός Ελεγκτής έστειλε ως κατεπείγον το θεμα στο Υπουργικό μετά την ενημέρωση που είχε από την γνωμάτευση του Γενικού Ειαγγελέα ο οποίος εντοπίζει ασυμβίβαστο στον διορισμό του Σερ Ντέιβιντ Νίκολσον στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).

Σύμφωνα με τον Κώστα Κληρίδη, ο μεταγενέστερος διορισμός του στη θέση αυτή δημιουργεί κατά την άποψη του ασυμβίβαστο που οφείλει να διατηρεί την μη ύπαρξη οποιουδήποτε άμεσου, έμμεσου ή συγκρουόμενου συμφέροντος σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Συγκεκριμένα αυτό αφορά τον μεταγενέστερο διορισμό του ως ενδιάμεσος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Worcester Acute Hospitals NHS Trust.

O Γενικός Ελεγκτής είχε προωθήσει άμεσα το πόρισμα του στο Υπουργικό Συμβούλιο ως κατ’ επείγον θέμα επισημαίνοντας το πιο πάνω σημείο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ζητεί πάντως περαιτέρω στοιχεία και για την σύζυγο του Νίκολσον για να απαντήσει κατά πόσο και για αυτήν προκύπτει ασυμβίβαστο.

Σε ότι αφορά τον Εκτελεστικό Διευθυντή Νικόλα Πολύζο ο Κώστας Κληρίδης αναφέρει ότι επειδή ο διορισμός του έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ως εκ τούτου ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι ο νομικός του σύμβουλος, δεν είναι σωστό να υπάρξει από πλευράς νομικής υπηρεσίας τοποθέτηση για το θέμα.

 

Τι αναφέρει η επιστολη Οδ.Μιχαηλίδη προς το Υπουργικό

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ζητά από το σώμα, που ήταν αρμόδιο να εξετάσει το ασυμβίβαστο για το διορισμό του σερ Ντέιβιντ Νίκολσον στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), να χειριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Ο Γενικός Ελεγκτής στην επιστολή του, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019 επισυνάπτει την επί του θέματος γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, την οποία η ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε και στην οποία ο νομικός σύμβουλος του κράτους διαπιστώνει ότι διορισμός του κ. Νίκολσον δημιουργεί ασυμβίβαστο με μέρος συναφών με τον ΟΚΥπΥ δραστηριοτήτων του και εκ πρώτης όψεως με μέρος άλλων συναφών δραστηριοτήτων του ιδίου ή και της συζύγου του.

Σύμφωνα με την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, ο Γενικός Εισαγγελέας μεταξύ άλλων, ζητά περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της εργοδότησης του κ. Νίκολσον από την KPMG και τις ακριβείς υπηρεσίες που παρείχε στο Υπουργείο Υγείας.

Η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή κοινοποιήθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Υπουργό Υγείας, στον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών.

Η σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019 είναι 10 σελίδες και επισυνάπτεται από τον Γενικό Ελεγκτή.

Στην επιστολή του, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα προκύπτει ότι ο μεταγενέστερος διορισμός του κ. Νίκολσον στη θέση του ενδιάμεσου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust στις 14/5/2018 μετά τις 2/5/2018 που διορίστηκε στη θέση του Προέδρου του ΟΚΥπΥ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δημιουργεί ασυμβίβαστο.

Από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, προκύπτει επίσης ότι η ιδιότητα του σερ Νίκολσον ως ανώτερου συμβούλου στον συμβουλευτικό οίκο KPMG σε θέματα Γενικών Σχεδίων Υγείας ( Ad-hoc) φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να συνιστά δραστηριότητα συναφή με τη δραστηριότητα του ΟΚΥπΥ και άρα δημιουργεί ασυμβίβαστο.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει περαιτέρω ότι προτού όμως ο Γενικός Εισαγγελέας καταλήξει οριστικά στο θέμα αυτό, θεωρεί ορθότερο να εφοδιαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της εργοδότησης του κ. Νίκολσον από την KPMG αλλά και τις ακριβείς υπηρεσίες που ο οίκος αυτός παρείχε στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας παρατηρεί περαιτέρω, στη γνωμάτευση του προς την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και να διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορούν τα όσα περιλαμβάνονται στη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, στην οποία ο σερ Νίκολσον δηλώνει σειρά ιδιοτήτων, όπως:
Sole director – David Nicholson Healthcare Solutions
Chair if Impact Evercare 1 Billion Healthcare Provider, Africa and South Africa (base in Dubai)
Member – Health Advisory Board, IPPR
Visiting Professor – Global Health Innovation, Imperial College
Chair of Universal Healthcare Forum World Innovation for Health, Funded by  Qatar Foundation
Non – Executive – Lifecycle

Στην επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας παρατηρεί πως σε περίπτωση, που επιβεβαιωθεί ότι η σύζυγος του σερ Νίκολσον είναι Chief Executive of Brimingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust τότε η ιδιότητα της αυτή συνιστά δραστηριότητα συναφή με τις δραστηριότητες του ΟΚΥπΥ και άρα δημιουργεί ασυμβίβαστο για τον σερ Νίκολσον.

Ο Γενικός Ελεγκτής στην επιστολή του προς τον Γραμματέα του Υπουργικού παρακαλεί όπως τεθεί η επιστολή υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο όπως εξηγεί ο Γενικός Εισαγγελέας, είχε την αποφασιστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια έρευνας πριν τον διορισμό και εισηγείται όπως το θέμα τύχει χειρισμού ως κατεπείγον.