Την έκθεση πεπραγμένων της Βουλής παρουσίασε ο Δ. ΣυλλούρηςΤην παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Βουλής για τη Δεύτερη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πολυσχιδέςimagew-1.aspxέργο που ανέπτυξε η Βουλή κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, που αφορά το  νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική διπλωματία, τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Φάκελο της Κύπρου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Βουλής κλπ.

Η έκθεση πεπραγμένων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή -και όχι σε έντυπη- και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, για την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Δεύτερης Συνόδου της 11ης βουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε πως η παρούσα βουλευτική περίοδος διέπεται από μια νέα προσέγγιση των κοινοβουλευτικών δρώμενων που επιδιώκει, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων και πρακτικών, την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, που θα καταστήσουν το κοινοβουλευτικό έργο στο σύνολό του παραγωγικότερο, προσθέτοντας ότι  «τα αποτελέσματα αυτά εκτείνονται και καταλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες της Βουλής, βελτιώνουν τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος, προάγουν τη διαφάνεια και την επικοινωνία με τους πολίτες».

Όπως σημείωσε «η υποβολή εισηγήσεων προς την Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υιοθέτησης μέτρων με στοχευμένα αποτελέσματα», για να προσθέσει ότι «μετά από διαβούλευση που είχα με τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αποφασίστηκε η υλοποίηση, σε πιλοτική βάση, συγκεκριμένων εισηγήσεων που αφορούν στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκην τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρά μόνο αυστηρότερη τήρησή του».

«Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των μέτρων αυτών από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν η διαγραφή σχεδίων Νόμου και αυτεπάγγελτων θεμάτων που εκκρεμούσαν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για χρόνια, χωρίς να υπάρχει πλέον λόγος συζήτησής τους. Ο αριθμός των αυτεπάγγελτων θεμάτων μειώθηκε σημαντικά, όπως και ο αριθμός των υποβληθεισών από τους βουλευτές στα αρμόδια Υπουργεία ερωτήσεων. Η θετική αυτή εξέλιξη, όμως, για να έχει διάρκεια, πρέπει να συνοδευτεί από αλλαγή προσέγγισης των θεμάτων αυτών από τα μέλη της Βουλής. Παράλληλα, προωθήθηκαν στην ολομέλεια νομοσχέδια και προτάσεις Νόμου που εκκρεμούσαν από καιρό», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι σημαντικό μέτρο, που σχετίζεται τόσο με το νομοθετικό έργο όσο και με την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, είναι η δημοσίευση των προτάσεων Νόμου και νομοσχεδίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μόλις αυτές κατατεθούν και προτού υποβληθούν σε νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση και να τηρείται αυστηρά ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι όπως προκύπτει από την καταγραφή των πεπραγμένων της υπό αναφορά Συνόδου, το έργο του κυπριακού κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέστειλε προσωρινά τις εργασίες της για κάποιο χρονικό διάστημα αμέσως πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2018.

«Συγκεκριμένα», είπε, «πως η διάρκεια των συνεδριάσεων της ολομέλειας συγκριτικά με την προηγούμενη σύνοδο της Βουλής παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα, φτάνοντας τις 94 ώρες σε συνολικά 37 συνεδριάσεις. Παρά την ελαφρά δηλαδή μείωση στον αριθμό των συνεδριάσεων της ολομέλειας κατά την απελθούσα Σύνοδο οι συνεδριάσεις αυτές αξιοποιήθηκαν με τον πλέον παραγωγικό τρόπο και ως εκ τούτου το κοινοβουλευτικό έργο υπήρξε σημαντικό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στα ίδια επίπεδα παρέμεινε το ποσοστό που αφορά την παρουσία των βουλευτών στις συνεδριάσεις της ολομέλειας κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά Συνόδου, διαπίστωση που προκύπτει από την αντίστοιχη γραφική παράσταση στο Μέρος Γ΄ του πρώτου τόμου της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Σημείωσε ότι μεγάλος αριθμός των απουσιών κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας οφείλεται ως επί το πλείστων στη συμμετοχή βουλευτών σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοβουλευτικές αποστολές, συμπληρώνοντας ότι «πολλές από τις υπόλοιπες απουσίες είναι επίσης δικαιολογημένες, γεγονός που διαπιστώνεται μέσα από την πρακτική που έχει καθιερωθεί πλέον σύμφωνα με την οποία βουλευτής που πρόκειται να απουσιάσει από την ολομέλεια του σώματος πρέπει να απευθυνθεί με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής και να δικαιολογήσει την απουσία του είτε αφορά προσωπικό λόγο είτε αφορά υπηρεσιακό λόγο».

Ψήφιση 183 νομοσχεδίων

Ταυτόχρονα, ο κ. Συλλούρης είπε ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό συνεδριάσεων, που ανήλθε συνολικά στις 570, σημειώνοντας ότι στις συνεδρίες αυτές εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στη Βουλή για ψήφιση 231 νομοσχέδια, εκ των οποίων ψηφίστηκαν τα 183, τα επτά με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Επιπρόσθετα, είπε εξετάστηκαν και προωθήθηκαν στην ολομέλεια του σώματος 118 προτάσεις Νόμου, εκ των οποίων ψηφίστηκαν οι 64, οι 7 ως κατεπείγουσες.

Είπε, επίσης, ότι στη Βουλή κατατέθηκαν επίσης 98 Κανονισμοί και εγκρίθηκαν οι 85, εκ των οποίων οι 32 αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, ενώ αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία δεκαεπτά νομοσχέδια και τρεις κανονισμοί και, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών τους, 33 προτάσεις νόμου.

Ανέφερε, μάλιστα, πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη σχετική συνταγματική πρόνοια, δεκατρείς ψηφισθέντες Νόμους και  επτά αναπομπές έγιναν αποδεκτές από τη Βουλή, ενώ οι έξι απορρίφθηκαν, ενώ άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο σε έξι περιπτώσεις.

Στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ανέφερε πως ενεγράφησαν για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του σώματος οκτώ νέα θέματα, εκ των οποίων συζητήθηκαν κι έληξαν τα τέσσερα.  Παράλληλα, είπε άλλα 303 θέματα ενεγράφησαν ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών, εκ των οποίων τα 58 διαγράφηκαν.

Στα πλαίσια επίσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Συλλούρης είπε πως υποβλήθηκαν κατά την υπό αναφορά Σύνοδο από τους βουλευτές συνολικά 702 ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς συνολικά 708 απαντήσεις, από τις οποίες οι 321 αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων Συνόδων.

Κοινοβουλευτική διπλωματία
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμα ότι σημαντικός άξονας της κοινοβουλευτικής διπλωματίας υπήρξε η προσπάθεια για επίτευξη συγκεκριμένων στοχοποιημένων αποτελεσμάτων, που να θέτουν τις βάσεις για συστηματικότερη συνεργασία με κοινοβούλια άλλων χωρών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

«Έτσι, μετά τη τριμερή συνεργασία των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, με δική μου πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκαν επαφές και συναντήσεις που οδήγησαν σε συμφωνία για την καθιέρωση τριμερούς συνεργασίας των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου του Προέδρου της Βουλής. Να σημειώσω ότι η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύντομα στην Κύπρο σε επίπεδο Προέδρων κοινοβουλίων. Στα ίδια πλαίσια υπεγράφη και το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, που αφορά τη συνεργασία των δύο κοινοβουλίων σε διάφορους τομείς», είπε.

Στα πλαίσια των κοινωνικών παραμέτρων της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετείχε επίσης σε συζητήσεις, διασκέψεις και συνέδρια με θέματα την ισότητα, την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών, την προστασία των παιδιών και την ενσωμάτωση των σχετικών δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της εκτελεστικής εξουσίας. Κύπριοι βουλευτές συμμετείχαν επίσης σε διερευνητικές αποστολές, όπως π.χ. σε σχέση με την προσφυγική κρίση και τις ανθρωπιστικές πτυχές της. Επιπλέον, το κυπριακό κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως για την εισβολή της Τουρκίας στην πόλη Αφρίν της Συρίας και την άνοδο του νεοφασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην αύξηση των επαφών του Προέδρου του σώματος με ομολόγους του και υψηλούς αξιωματούχους κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών, και δη στη συμμετοχή του για πρώτη φορά σε δύο Διασκέψεις της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, για να σημειώσει πως την ολομέλεια του σώματος προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στρατηγός Abdel Fattah Al-Sisi και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani.

Ανέφερε ακόμα πως πολύ σημαντική ήταν επίσης η διοργάνωση στη Λευκωσία της 2ης Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο κ. Συλλούρης είπε ότι σημαντική εξέλιξη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί η έκδοση των πρώτων τεσσάρων τόμων του υλικού του «Φακέλου της Κύπρου», προϊόν του έργου των Διευρυμένων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των Ελλήνων, που περιλαμβάνουν τα πορίσματα των δύο κοινοβουλίων, τα διαδικαστικά θέματα και τις πρώτες δέκα βασικές μαρτυρίες.

«Η έκδοση αυτή των δύο κοινοβουλίων στοχεύει στην πρόσβαση όλων σε απόρρητο μέχρι σήμερα ιστορικό υλικό, ώστε να φωτιστούν επιτέλους γνωστές και άγνωστες πτυχές της κυπριακής τραγωδίας», είπε.

Κτιριακές εγκατατάσεις Βουλής
 

Όσον αφορά στο θέμα της ανέγερσης του νέου κτιρίου της Βουλής, είπε ότι αίτημα που χρονολογείται από το 1994, επισημαίνεται ότι αυτό έχει εισέλθει στην τελική ευθεία.

«Ο προϋπολογισμός για το έργο έχει εγκριθεί, ενώ ετοιμάστηκε και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Έχει γίνει επίσης επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στις λειτουργικές ανάγκες του κοινοβουλίου, στην τεχνολογία, στην ασφάλεια και στην ενεργειακή απόδοση», σημείωσε.

Παράλληλα, είπε πως «έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα μερικής επέκτασης του υφιστάμενου κτιρίου της Βουλής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019», για να προσθέσει ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης παλιάς διατηρητέας οικίας κοντά στο κτίριο της Βουλής, που θα χρησιμοποιηθεί ως «Σπίτι του Πολίτη» και πρόκειται να ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του 2019.