Ηθικά διλήμματα και κίνδυνοι με την εφαρμογή του σχεδίου ΕΣΤΙΑ

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται το σχέδιο ΕΣΤΙΑ να λάβει το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) χωρίς να υπάρχουν ριζικές αλλαγές,imagew-1.aspx δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε  ότι μπορεί το σχέδιο να μην είναι τέλειο, εντούτοις είναι αναγκαίο για αποκλιμάκωση της πιο δύσκολης κατηγορίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτής που αφορούν κύρια κατοικία μέχρι και €350.000.

«Το σχέδιο δεν είναι τέλειο και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο τέλειο σχέδιο, δεν μπορεί να μην εγείρονται ερωτήματα, να μην προκύπτουν κάποια ηθικά διλήμματα ή ηθικοί κίνδυνοι, είναι όμως ένα σχέδιο αναγκαίο, για αντιμετώπιση της πιο δύσκολης κατηγορίας των ΜΕΔ, αυτών που έχουν ως εξασφάλιση κατοικία ως €350.000», είπε ο κ. Γεωργιάδης ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Όπως είπε, με βάση τις ενδείξεις του διαλόγου με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού το σχέδιο αναμένεται να εγκριθεί (βάσει των κανόνων κρατικών ενισχύσεων) εντός Νοεμβρίου. Ακολούθως θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που θα επιφέρει η DG COMP.

«Διαβλέπω στη βάση του διαλόγου που διεξάγεται ότι το σχέδιο θα εγκριθεί, αυτή είναι η πολύ ξεκάθαρη ένδειξη που έχουμε λάβει. Δεν αναμένω ότι οι τελικές αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι ριζικές, δεν αναμένω ότι θα αλλάζουν το σχέδιο στην ουσία του ή στις πολύ βασικές πτυχές του», ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης.

ΜΕΔ και από τράπεζες και από Εταιρείες διαχείρισης δανείων

Σύμφωνα με τα νούμερα που έδωσε ο κ. Γεωργιάδης, αυτή τη στιγμή, τα δάνεια που έχουν εξασφάλιση κύρια κατοικία, ανέρχονται σε €13,9 δις, ενώ τα δάνεια με εξασφάλιση κύρια κατοικία αξίας €350.000 ανέρχονται σε €8,7 δις.

Τα δάνεια με εξασφάλιση κύριας κατοικία ύψους €350.000 που είναι μη εξυπηρετούμενα αντιστοιχούν στο 40% ήτοι €3,5 δις. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως το δείγμα αυτό λήφθηκε από την Τράπεζα Κύπρου, την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και την Ελληνική Τράπεζα, με το ένα τρίτο των δανείων αυτών να ανήκουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε την ανάγκη τέτοιου σχεδίου σχετίζεται με το γεγονός ότι έστω €11 δις ΜΕΔ που μένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών αλλά σε μικρότερο βαθμό και τα υπόλοιπα €9 δις που είναι πλέον εκτός ισολογισμού των τραπεζών αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την οικονομία. Είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το τοξικό βάρος που είναι εντός των τραπεζών, αλλά το ποσοστό είναι μεγάλο και η ευρωπαϊκή εποπτεία που δεν δείχνει να είναι ικανοποιημένη έστω με αυτά τα ποσοστά», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι το σχέδιο καλύπτει και εταιρείες διαχείρισης δανείων, αφού πέραν του ενός τρίτου των δυνητικών επιλέξιμων δανείων βρίσκονται στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), της θυγατρικής της πρώην ΣΚΤ, η οποία μετονομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ.

Σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΤΙΑ, επιλέξιμα είναι δάνεια που ήταν μη εξυοπηρετούμενα στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και είχαν ως εξασφάλιση κύρια κατοικία αγοραίας αξίας €350.000. Τα υπόλοιπα κριτήρια αφορούν μικτό οικογενειακό εισόδημα €50.000 και επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία που να μην υπερβαίνουν το 125% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας.

Με βάση τη δομή του σχεδίου, η τράπεζα θα «παρκάρει» το τμήμα του δανείου που υπερβαίνει την αξία της εξασφάλισης, θα εφαρμόζει μια τυποποιημένη αναδιάρθρωση με μέγιστη περίοδο αποπληρωμής τα 25 χρόνια και επιτόκιο μέχρι 2,5%. Εν συνεχεία το κράτος θα προσφέρει το ένα τρίτο της δόσης σε ετήσια βάση αφού ο δανειολήπτης τηρεί τους όρους αποπληρωμής. Όταν ο δανειολήπτης ολοκληρώσει την αποπληρωμή η τράπεζα θα διαγράφει το τμήμα του δανείου που έχει «παρκάρει».

Το ετήσιο κόστος για το κράτος, με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια αποτιμάται σε €33 εκατ και σε ορίζοντα 25ετίας €825 εκατ.

Εντός Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Δανείων

Αναφορικά με τον Φορέα Διαχείρισης Δανείων, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ιδιωτικός οίκος (PwC) θα υποδείξει τα κατάλληλα πρόσωπα που θα απαρτίσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ). Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι θυγατρική της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία μετονομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ μετά την πώληση του καλού Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα και έχει υπό διαχείριση μη περιουσιακά στοιχεία ονομαστικής αξίας πέραν €8 δις εκ των οποίων ΜΕΔ ύψους €7,5 δις και εξυπηρετούμενα δάνεια κυρίως τοπικών αρχών, ύψους €0,5 δις.

Το κράτος θα λαμβάνει σε τριμηνιαία βάση έσοδα από τη διαχείριση των ΜΕΔ του Φορέα, ενώ, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ήδη υπήρξαν εισπράξεις €220 εκατομμυρίων για το κράτος. Εκκρεμεί, όπως είπε, η στατιστική απεικόνιση των εσόδων αυτών.
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, πρώτη δουλειά του ΔΣ θα είναι να επιλέξει άλλο οίκο, ο οποίος θα εξετάσει την δομή και λειτουργία του φορέα, πώς θα πρέπει να στελεχωθεί πώς θα εργασθεί, πώς θα αναθεωρηθεί το συμβόλαιο με την Αλταμίρα, το επιχειρηματικό πλάνο, να επιβεβαιωθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές.

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου ιδιωτικός οίκος θα υποδείξει κατάλληλα πρόσωπα με τη σχετική τεχνογνωσία για να συμπληρώσουν το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Πρώτη δουλειά του ΔΣ θα είναι να επιλέξει άλλου οίκου που θα εξετάσει την δομή και λειτουργία του φορέα, πώς θα πρέπει να στελεχωθεί πώς θα εργασθεί, πώς θα αναθεωρηθεί το συμβόλαιο με την Αλταμίρα, το επιχειρηματικό πλάνο, να επιβεβαιωθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές.

Το ΑΚΕΛ δια του εκπρόσωπου του Στέφανου Στεφάνου παρατήρησε πως αν το ΕΣΤΙΑ εφαρμοζόταν νωρίτερα ενδεχομένως να σωζόταν ο Συνεργατισμός, κάτι που απέρριψε ο ΥΠΟΙΚ.

Εξάλλου, ο ΔΗΣΥ και η Συμμαχία Πολιτών ζήτησαν όπως εξαιρεθούν τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων από το ΕΣΤΙΑ.

Τέλος, στη συνεδρία εξετάστηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν για τα δανειολήπτες και την οικονομία μετά τη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις, με τον Υπουργό Οικονομικών να απαντά πως είναι πολύ νωρίς για να εξεταστούν οι συνέπειες της τροποποίησης του πλαισίου.

Ο επικεφαλής του τμήματος εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας Γιάγκος Δημητρίου είπε πως η τροποποίηση της νομοθεσίας έγινε για να βελτιωθεί η διαδικασία των εκποιήσεων. Στέλνονται επιστολές και πρέπει να στέλνονται, είπε, χωρίς να αναφερθεί σε αριθμούς.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών ο Μιχάλης Κρονίδης είπε σύμφωνα με ενημέρωση από τις εμπορικές τράπεζες σίγουρα δεν έχουν σταλεί επιστολές για εκποιήσεις κατά χιλιάδες και ότι σίγουρα δεν έχουν σταλεί σε δανειολήπτες που είναι επιλεξιμοι για το ΕΣΤΙΑ.

Αναφέρθηκε επίσης ότι οι επιστολές που απέστειλε ο Συνεργατισμός σε δανειολήπτες αφορά την τυπική επιστολή ενημέρωσης για μεταφορά των δανείων από τη ΣΚΤ στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου είπε πως το εύρος του νόμου που διέπει τη λειτουργία του γραφείου δεν καλύπτει και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, παρά το ότι έχει δεχθεί καταγγελίες που αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Εκ μέρους του συνδέσμου προστασίας κύριας κατοικίας, ο Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι από τις 15 με 20 επιστολές εκποιήσεων, οι δέκα αφορούν τεμάχια γης που ενώ έχουν κτισμένες οικίες, εντούτοις δεν έχουν εκσυγχρονισμένο τίτλο, κάτι που επιτρέπει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε εκποίηση υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χωράφι.