ΠΙΣ: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των γιατρών στο ΓεΣΥ

 


Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) που συνήλθε το Σάββατο στην παρουσία περισσότερων από 1000 γιατρών, ενέκρινε ψήφισμα  στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει νόημα η συμμετοχή των γιατρών στον προτεινόμενο σχεδιασμό για το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).imagew-4.aspx

Σύμφωνα με το ψήφισμα, απαιτείται αύξηση του προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, η ασφάλεια των ασθενών και η βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Απαιτείται επίσης η εφαρμογή του νόμου στον οποίο αναφέρεται ότι «η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να συμφωνηθούν ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, καθώς επίσης και μέτρα στήριξης τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτών ιατρών, καθώς επίσης και των  νοσηλευτηρίων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια, η ποιότητα και η βιωσιμότητα του συστήματος.

Όσον αφορά τον καθορισμό των αμοιβών των γιατρών στο ΓεΣΥ ζητείται καθορισμός των αμοιβών των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΠΙΣ στον ΟΑΥ. Ζητείται επίσης εγγυημένη τιμή μονάδας για τους ειδικούς γιατρούς, στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Ακόμα, ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής των ιατρών ανά ιατρική πράξη για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και ο σαφής και νομικά κατοχυρωμένος διαχωρισμός της αμοιβής του γιατρού από αυτήν του νοσηλευτηρίου.

Ζητούνται επίσης σαφείς επεξηγήσεις και γραπτές εγγυήσεις με νομική ισχύ των όρων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο συμμετοχής των συμβαλλομένων γιατρών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο ΓεΣΥ.

Απαιτείται επίσης ελεύθερη άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και την Πολιτεία με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, ποιοτικού και βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας προς όφελος των ασθενών.