ΠΕΟ:Οδηγούν σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας.

 Η κυβέρνηση θέλει τα μεγάλα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμφέροντα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τομέα της υγείας

Επιμένουμε σε ένα σχέδιο υγείας όπως έχει συμφωνηθεί από το 2001, σε δημόσια νοσηλευτήρια σύγχρονα και αποδοτικά – βασικό βραχίονα του Γενικού Σχεδίου Υγείας- ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÏÉ ÃÉÁÔÑÏÉ ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ - ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ËÅÕÊÙÓÉÁμε διασφαλισμένο το εργασιακό καθεστώς όλων των εργαζομένων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΕΟ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση από τον Υπουργό Υγείας των νομοσχεδίων που αφορούν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, και εκφράζει την άποψη ότι αυτά οδηγούν σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας.

“Τα νομοσχέδια επιβεβαιώνουν τη ριζική αλλαγή πλεύσης από την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία του γενικού σχεδίου υγείας που δρομολογεί να εφαρμόσει”, εκτιμά η ΠΕΟ.

Οπως αναφέρει, σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι στιγμής συναίνεση που υπήρχε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση προχωρεί στη ριζική υποβάθμιση και δραστική αλλαγή του ρόλου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. “Ο Οργανισμός μετατρέπεται σε ένα από τους παροχείς ασφάλισης υγείας και σημαντικές εξουσίες όπως η διαχείριση των οικονομικών πόρων για το ΓΕΣΥ και η γενικότερη πολιτική περνούν στα χέρια του Υπουργού Υγείας. Εισάγεται ταυτόχρονα η δυνατότητα για πολυασφαλιστικό σύστημα. Η πολιτική της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Θέλει τα μεγάλα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμφέροντα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τομέα της υγείας”, σημειώνεται.

Η ΠΕΟ αποδίδει στην Κυβέρνηση την επιδίωξη να επιβάλει ένα σχέδιο υγείας που αντί να στηρίζεται στην ενιαία και καθολική κάλυψη για όλους, βασισμένο στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, σε ένα σχέδιο που οδηγεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας με αρνητικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ετοίμασε , ουσιαστικά προκαθορίζει τον τρόπο και τη μορφή που θα πάρει η αυτονόμηση, δημιουργώντας τετελεσμένα πριν να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα βασικά και θεμελιώδη ζητήματα για το καθεστώς εργοδότησης και τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, αναφέρει περαιτέρω. “Εκφράζουμε την αντίθεση και την απαρέσκεια μας σε αυτή την τακτική, η οποία προκαλεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της”, προσθέτει.

Τέλος, η ΠΕΟ αναφέρει ότι “η Κυβέρνηση αγνοεί και παραγνωρίζει πλήρως την αντίθεση της κοινωνίας στο πολυασφαλιστικό σύστημα. Προκαταλαμβάνει και δημιουργεί τετελεσμένα στο θέμα της αυτονόμησης”.

(ΚΥΠΕ/ΓΒΑ)