Στα €20,43 δις το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το ‘α εξάμηνο του 2018


Στα €20,43 δισεκατομμύρια εκτοξεύτηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το α’ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).imagew-3.aspx

Σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση ανέρχεται σε €2,12 δις και αποδίδεται στην έκδοση των ομολόγων ύψους €2,35 δις προς την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (δεν περιλαμβάνεται η επιπλέον έκδοση της 13ης Ιουλίου), στο πλαίσιο της μεταφοράς των καλών εργασιών της στην Ελληνική Τράπεζα. Παράλληλα έγινε και η πρώτη πληρωμή του ρωσικού δανείου, το υπόλοιπο του οποίου υποχώρησε στα €2,18 δις.

Ως αποτέλεσμα των εκδόσεων των ομολόγων στην ΣΚΤ, το συνολικό χρέος σε αξιόγραφα εσωτερικού ανήλθε στα €4,5 δις το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους από €2,08 δις στο τέλος του 2017. Στο συνολικό χρέος σε ομόλογα εσωτερικού περιλαμβάνονται επίσης τα Γραμμάτια Δημοσίου (€300 εκατ) και τα Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα (€673 εκατ).

Το συνολικό εγχώριο χρέος (εγχώρια αξιόγραφα και εσωτερικά δάνεια) ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στα €5,34 δις, που αντιστοιχεί στο 26% του συνολικού χρέους ξεπερνώντας το χρέος σε ομόλογα εξωτερικού.

Αμετάβλητο στα €4,50 δις έμεινε το χρέος σε Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Χρεόγραφα (διεθνείς αγορές), όπως και αμετάβλητο έμεινε και το χρέος σε δάνεια εσωτερικού (ΣΚΤ και ΚΤΚ) που ανέρχεται στα €858,2 εκατομμύρια.

Τη μερίδα του λέοντος του χρέους της χώρας διατηρούν τα δάνεια εξωτερικού που διαμορφώθηκαν στα €10,6 δις από €10,9 δις στο τέλος του 2017. Αυτό οφείλεται στην αποπληρωμή της πρώτης δόσης του ρωσικού δανείου ύψους €313 εκατ. Στα δάνεια εξωτερικού περιλαμβάνεται και το χρέος προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ύψους €6,3 δις, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι από το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως δημοσιοποιείται από το ΓΔΔΧ, εξαιρείται το χρέος προς το ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το χρέος των ημικρατικών οργανισμών και των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης αποτελεί το 98% του χρέους Γενικής Κυβέρνησης (συνολικό χρέος).

Κατανομή χρέους

 Χρέος Εκατ. € Μερίδιο %
 Αξιόγραφα Εσωτερικού 4.488,5 22%
 Ομόλογα Εξωτερικού (EMTN) 4.506.6 22%
 Δάνεια 11.441,3 26%
 Σύνολο 20.436,4 100%