Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τις πρότασεις για τις φοροελαφρύνσεις ιδιοκτητών ακινήτων σε ΜΕΔ


Η Ολομέλεια της Βουλή υπερψήφισε ομόφωνα σε νόμους τις πέντε προτάσεις νόμου που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου για φορολογικές ελαφρύνσεις, στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτησία πωλείται σε τρίτα πρόσωπα και το προϊόν πώλησης διατίθεται για τη μείωση ή εξόφληση δανείων.imagew-1.aspx

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή είχε ψηφίσει νόμους που προέβλεπαν φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δανείων που εμπεριείχαν τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειολήπτη στο δανειστή.

Οι ελαφρύνσεις, αυτές ισχύουν μέχρι το τέλος του 2019 για τις τράπεζες ωστόσο δεν ίσχυαν στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτησία πωλείτο σε τρίτα πρόσωπα, στην ελεύθερη αγορά και το προϊόν πώλησης διατίθεντο για τη μείωση ή εξόφληση δανείων.

Οι πέντε νόμοι που ψηφίστηκαν επεκτείνουν την εφαρμογή φοροελαφρύνσεων και στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων για εξόφληση δανείων στην ελεύθερη αγορά από τον ίδιο τον δανειολήπτη στον φόρο εισοδήματος, τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, την έκτακτη εισφορά για την άμυνα και τα χαρτόσημα και τα τέλη μεταβίβασης που καταβάλλονται στο κτηματολόγιο και θα έχουν ισχύ επίσης, μέχρι το τέλος του 2019.

Στο πλαίσιο της συζήτησης  στην αρμόδια Επιτροπή, είχε επισημανθεί η ανάγκη διόρθωσης στα κείμενα των προτάσεων νόμου του ορισμού του όρου «αναδιάρθρωση» για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής, καθώς και η ανάγκη απάλειψης σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η διάθεση του ακινήτου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, ειδάλλως η ακίνητη ιδιοκτησία διατίθεται και μεταβιβάζεται στο δανειστή.

Συγκεκριμένα οι ελαφρύνσεις αφορούν, την περίπτωση πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον δανειολήπτη στην ελεύθερη αγορά με σκοπό τη μείωση ή την εξόφληση μη εξυπηρετούμενου δανείου, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης.

Εξηγώντας τη σημασία των 5 νόμων, εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι στοχεύουν ώστε να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Παρατήρησε πως ήταν λάθος που δεν καλύφθηκε στους προηγούμενους νόμους η η εκδοχή ένας δανειολήπτης να πουλά το ενυπόθηκο ακίνητο του στην ελεύθερη αγορά, και αυτό το εκμεταλλεύονταν οι τράπεζες πιέζοντας του δανειολήπτες να πωλήσουν σε χαμηλότερες τιμές μέσω των τραπεζών για να επωφεληθούν των ελαφρύνσεων.

Ο κ. Νεοφύτου είπε πως οι διατάξεις θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που το δάνειο θα είναι σε ειδικό φορέα όπως θα γίνει με τον Συνεργατισμό.

Συμπλήρωσε πως πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου αφού ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ συμφωνεί στο θέμα πολιτικής αρχής, εξέφρασε την άποψη ότι  θα πρέπει κάποια ευεργετήματα να τα έχει και ο ιδιοκτήτης και όχι μόνο οι τράπεζες.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η δημιουργία ιδιοκτητών δύο ταχυτήτων «και να σκεφτούμε κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες που πωλούν ακίνητα και οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ενυπόθηκου δανεισμού.