Προϊόντα της Tesco πιθανό να είναι μολυσμένα με τον μικροοργανισμό Listeria MonocytogenesΣυγκεκριμένα προϊόντα πιθανόν να είναι μολυσμένα με τον μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes αναφέρει το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αφότου έλαβαν ενημέρωση τόσο μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) όσο και από τις εταιρείες που διακινούν στην Κύπρο τα εν λόγω προϊόντα.lidl_4

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τo Yπουργείο Υγείας πρόκειται για τα ακόλουθα προϊόντα : Tesco Sweetcorn 1 kg, Tesco Farmhouse mixed vegetables 1 kg  , Tesco Mixed vegetables 1 kg , Tesco Micro Veg 640 g, Freshona Καλαμπόκι 450g (BBD 5/9/18 μέχρι 11/11/18).

Τα προαναφερόμενα προϊόντα ανακαλούνται ανεξαρτήτως αριθμού παρτίδας.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε απόσυρση και ανάκληση των συγκεκριμένων προϊόντων, εντούτοις επειδή ορισμένα από αυτά είναι δυνατό να βρίσκονται στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Για το εν λόγω θέμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Αρμόδιες Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα επανέλθουν με νέα ανακοίνωση.