Αρνητική απάντηση για την ανάπτυξη στο Πέρα-Πεδί

Κόκκινο άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή στην ανάπτυξη στο Πέρα Πέδι μετά από την έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης χθες για την ανέγερση ξενοδοχείου και επαύλεων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφ.«Φιλελεύθερος» η απόρριψη του έργου από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αλυσιδωτά οδηγεί και σε απόρριψη της αίτησης της εταιρείας Parntiha Development Ltd από το Τμήμα Πολεοδομίας στο οποίο διαβιβάστηκε χθες η γνωμάτευση. cache_728x3000_Analog_medium_498701_80260_932018

Το προτεινόμενο έργο είχε λάβει πολιτικές προεκτάσεις και είχε απασχολήσει ευρέως την κοινή γνώμη εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι μερίδιο γης του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελούσε μέρος της ανάπτυξης. Ξεκαθαρίστηκε, βέβαιως, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε ο Γενικός Ελεγκτής με οδηγίες του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη ότι στην αίτηση για πολεοδομική άδεια γίνεται διαχωρισμός του εν λόγω τεμαχίου από την υπόλοιπη ανάπτυξη.

Ανεξαρτήτως, πάντως, της πολιτικής διάστασης της οποίας είχε λάβει η υπόθεση, η Περιβαλλοντική Αρχή, λειτουργώντας όπως διαφαίνεται από την επιχειρηματολογία της στην χθεσινή αρνητική γνωμάτευση στη βάση καθαρά περιβαλλοντικών κριτηρίων, δεν συναίνεσε στην υλοποίηση του συνόλου του προτεινόμενου έργου. Επικαλέσθηκε ανάμεσα σε άλλα ότι θα απολεσθεί τεράστια έκταση δασωμένης περιοχής, καθώς και θέματα χλωρίδας, πανίδας, υδάτων και ευστάθειας εδαφών.

Στη θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι η γεωμορφολογία και η βιοποικιλότητα της περιοχής θα μεταβληθεί ανεπανόρθωτα και μη αναστρέψιμα από την απώλεια πέραν των 2.100 δέντρων πεύκης, ενώ γίνεται λόγος για «μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα αποψίλωση».

Πέραν αυτού, σημειώνεται ο ορατός κίνδυνος υποβάθμισης και ρύπανσης της ποιότητας του πόσιμου νερού του φράγματος του Κούρη, αφού ως γνωστό η ανάπτυξη εμπίπτει εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος Πέρα Πεδίου.

Αναφορά γίνεται και στις αναμενόμενες επιπτώσεις στη γεωμορφολογία και την σφράγιση του εδάφους από κτιστές κατασκευές σε μεγάλο ποσοστό σε μια αδιατάρακτη περιοχή. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, η προτεινόμενη χρήση της υπό αναφορά σημαντικής έκτασης γης, οδηγεί στη μακροχρόνια μείωση της βιοποικιλότητας της περιοχής και σε κινδύνους υποβάθμισης του φράγματος Κούρη.