Παρατυπίες στο Κτηματολόγιο Αμμοχώστου καταγγέλλει ο βουλευτής Χρ.Ορφανίδη

Σοβαρές καταγγελίες  για διασπάθιση DOC.20171125_.1397772_.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_δημόσιου χρήματος που αφορούν την επιλογή συγκεκριμένου κτηρίου για μεταστέγαση των γραφείων του Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου καταγγέλλει με επιστολή του προς τον Γενικό  Ελεγκτή της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης.

Στην επιστολή με θέμα: Οι καταγγελίες για πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος και άλλες παρατυπίες που αφορούν την επιλογή συγκεκριμένου κτηρίου για μεταστέγαση των γραφείων του Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου αναφέρονται τα πιο κάτω:
«Σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, σχετικά με το πιο πάνω θέμα θέλω να φέρω υπόψη σας τα πιο κάτω:
1. Είναι γνωστό ότι καταχωρήθηκε η προσφορά για ενοικίαση από το κράτος για το κτήριο που ανήκει στην εταιρεία RUIDOSO OVERSEAS LTD (H.E 177939) για στέγαση του Κτηματολογίου Αμμοχώστου, στις 15 Ιουνίου 2016.
2. Παλαιότερα, στις 24 Φεβρουαρίου 2014 με αριθμό πράξης Π74/2014 συμφωνήθηκε η αγορά του εν λόγω κτηρίου που ανήκε στην εταιρεία CHR.KARAYIANNAS & SON DEVELOPERS LTD (H.E 172641), από την εταιρεία RUIDOSO OVERSEAS LTD. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LTD (τύπος ΔΕ 34Α), κατά το χρόνο μεταβίβασης του κτηρίου το 2014, στην παράγραφο (γ), αναγράφεται ότι η κατάσταση των μετοχών της εταιρείας εξακολουθεί να είναι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο.
3. Παράλληλα, έχει περιέλθει εις γνώση μου ότι μέτοχος της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LTD είναι εξολοκλήρου η εταιρεία GERING LIMITED (H.E 150715), η οποία από τον Φεβρουάριο του 2013 και σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο ΚΕΦ.113.Άρθρο 327, η εταιρεία με την πιο πάνω επωνυμία (GERING LIMITED) έχει διαγραφεί από το Μητρώο.
4. Εκ των πραγμάτων, ενδεχομένως η συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LTD για ενοικίαση του κτηρίου να αποτελεί προϊόν παρατυπίας και η συμφωνία μεταξύ των δύο (2) μερών να παρουσιάζει νομικό πρόβλημα, για τον λόγο που εξηγείται στο σημείο 3.
5. Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι η πιο πάνω διαδικασία προχωρά από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ για τον εξής λόγο:
Λόγω μειωμένου εμβαδού του προτεινόμενου ενοικιαζόμενου κτηρίου στο Παραλίμνι, έχουν συμπεριλάβει και το εμβαδόν του μεσοπατώματος του εν λόγω κτηρίου, το οποίο όμως αν συμπεριληφθεί στο εμβαδόν τότε ξεπερνά τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.
Η πιο πάνω αίτηση έγινε με σκοπό να εναρμονιστούν οι προδιαγραφές του επιλεγμένου κτηρίου με τους όρους της Δήλωσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2014, προδιαγραφές οι οποίες όφειλαν να υπήρχαν κατά την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος. Εφόσον, δεν πληρούσε τους όρους της δήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η προσφορά της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LTD, έπρεπε να απορριφθεί.
6. Παρ’ όλα αυτά, τα Δημόσια Έργα έχουν ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης στο προαναφερόμενο κτίριο. (Οικοδομικές, Ξυλουργικές, ηλεκτρολογικές κ.λπ.), από την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.
Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε.»
Η πιο πάνω επιστολή κοινοποιήθηκε και στον  Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κ. Ζαχαρία Κουλία