Η ΠΑΣΥΚΙ χαιρετίζει την πρόθεση ΠΑΣΥΔΥ να διεκδικήσει μονιμοποίηση δημοσίων υπαλλήλων αορίστου διαρκείας


Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών χαιρετίζει την πρόσφατη εξαγγελία εκ μέρους της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων για την πρόθεσή της να διεκδικήσει τη μονιμοποίηση δημοσίων υπαλλήλων αορίστου διαρκείας.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το συγκεκριμένο αίτημα αποτελούσε διαχρονική θέση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και διεκδικήθηκε σε όλα τα επίπεδα: Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων που αφορούσαν το εργασιακό καθεστώς των ιατρών εντός των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, με αποκορύφωμα την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Μάρτιο του 2017, στην παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και Σ.Ε.Σ.Ι.Κ.

Κατά λέξη, προσθέτει, η πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που κατατέθηκε γραπτώς, ήταν η τροχιοδρόμηση άπαντων δεουσών και νενομισμένων ενεργειών και διαδικασιών για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στη βαθμίδα που θα έπρεπε να είναι βάση προϋπηρεσίας, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες θέσεις, βάση της προτεινόμενης δομής.

Δυστυχώς όμως, από ότι διαφάνηκε, αναφέρει, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Υπαλλήλων, ήταν και απέμεινε μόνη της στη διεκδίκηση αυτή.

Παρόλα αυτά όμως σε κάθε ευκαιρία, η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., συνέχιζε να υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα αναμένοντας λογικά στήριξη από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, κάτι που συνεχίζει να μην γίνεται ποτέ, μέχρι σήμερα.

Η απόφαση για διορισμό δια νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων αναγκών, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους, αναφέρει και δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια που θα αποκαταστήσει όλους τους συναδέλφους, που επί σειρά ετών καλύπτουν μόνιμες και πάγιες ανάγκες υπηρεσιών υγείας και θα συνεργαστεί με όλους που αποφάσισαν να συμπορευτούν μαζί της.