ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά γίνονται Πανεπιστήμιο

Πέντε σχολές με 21 νέα τμήματα τετραετούς φοίτησης που αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία και νέα γνωστικά 0F06B7997C1F32642AD8BF16EF0DF2F8αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας περιλαμβάνει το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.

Η πρόταση με το σχήμα του νέου Πανεπιστημίου, η οποία παρουσιάζεται από το Βήμα της Κυριακής, θα ανακοινωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας, μέσα στο Σεπτέμβριο, αφού πρώτα ολοκληρωθούν τα νέα προγράμματα σπουδών και διευκρινιστούν όλα τα επιμέρους τεχνικά θέματα.

Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναμένεται να δεχτεί τους πρώτους φοιτητές την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Στο νέο ίδρυμα θα δημιουργηθούν 21 νέα πανεπιστημιακά τμήματα τετραετούς φοίτησης που θα προκύψουν από τη συγχώνευση 37 τμημάτων που υπάρχει σήμερα στο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.