Μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Εβδομαδιαίες Κοινοποιήσεις της ΕΕ για μη Ασφαλή Προϊόντα που Γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 10-16/7/2017 (GRAS-RAPEX – Report 28) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 47 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

· Δώδεκα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
· Δεκαεπτά στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
· Δώδεκα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
· Έξι στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξοντα αριθμό 12, έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι τέσσερα (4) από τα δώδεκα (12) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία
1 Παιδικά φούτερ, μάρκας YAMAHA, μοντέλα PADDOCK BLUE JUNIOR, B14-FT507-E0-12, B14-FT507-E0-14, B16-FT507-E1-12, B16-FT507-E1-14, B16-SB507-E0-12, B16-SB507-E0-14, B16-GM507-E0-12 και B16-GM507-E0-14, με χώρα κατασκευής την Ολλανδία.

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του ενδύματος.

2 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι, μάρκας D & S Vertriebs GmbH, μοντέλα DS 153 P και DS 153 PW, με γραμμοκώδικα 4250357633178 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής και μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

3 Παιχνίδι γιρλάντα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο A71887-480PCS, με γραμμοκώδικα 8860876718872 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.

4 Ξύλινο παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας CUBIKA / LEVENYA, μοντέλο 12329, με 4823056512329 και με χώρα κατασκευής την Ουκρανία.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρού κομματιού που υπάρχει στο παιχνίδι.

5 Παιδικό σακάκι, μάρκας HELLO BOY, μοντέλο YF-911/17SC660003, με γραμμοκώδικα 2210000222236 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στο πίσω μέρος του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα SIROCCO και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

6 Παιδικό σακάκι, μάρκας ATIVO COLLECTION, μοντέλο YF-252/17SC660002/AG020YF2520, με γραμμοκώδικα 2210000222229 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στο πίσω μέρος του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα SIROCCO και έχει επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

7 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας TENGHONG, μοντέλο TH302, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια.

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία C.D. ATTITUDE CLOTHING LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

8 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Sweet Secret, μοντέλο NX2710, με γραμμοκώδικα 587341527101 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα MOLESKIS K. KOSMAS LTD και έχει αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

9 Μουστάκι αμφίεσης, μάρκας XU BO, μοντέλο no 2151, ref. 6850, με γραμμοκώδικα 8435246268501 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

10 Παιχνίδι κοτοπουλάκι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο ref. 8140, με γραμμοκώδικα 8608683081402 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των ποδιών που αποσπώνται εύκολα από το κοτοπουλάκι.

11 Παιχνίδι Fidget Spinner, μάρκας LEDWOOD, με γραμμοκώδικα 3700789502579 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.


12 Καρέκλα, μάρκας Nowy Styl – NS, με γραμμοκώδικα 4820142934621 και με χώρα κατασκευής την Ουκρανία.

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του χρήστη λόγω αστάθειας της καρέκλας.

Συστάσεις Προειδοποιήσεις

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:

· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.