Πολιτισμός σημαίνει σεβασμός στη διαφορετικότητα

1η  Μαρτίου  Ημέρα μηδενικών διακρίσεων

 

Του Μάριου Χαννίδη*

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ 2Η 1η Μαρτίου καθορίστηκε για πρώτη φορά το 2014 από τον ΟΗΕ ως ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων με αφορμή το πρόγραμμα που είχε ενεργοποιήσει για τον HIV/AIDS (UNAIDS / #zerodiscrimination).

Η αξιοπρέπεια και η αξία κάθε ατόμου κατοχυρώνεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ζητεί τη λήψη μέτρων για τη μεταβολή των νόμων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις και αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση των ατόμων σε όλες τις υπηρεσίες. Το 1997 υπήρξε κομβική χρονιά για την Ε.Ε,  για την καταπολέμηση των διακρίσεων.Το άρθρο 13, εισάγεται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  (το σημερινό άρθρο 19 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ) με το οποίο εξουσιοδοτείται το Συμβούλιο να αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων για πολλούς άλλους  λόγους, μεταξύ των οποίων η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η ηλικία, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Το 2003, το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Νίκαιας, ώστε να καταστεί δυνατή η θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Κοινοβούλιο εξουσία έγκρισης όσον αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων δυνάμει του πιο πάνω άρθρου .

Από τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων ορίζεται  «κάθε διάκριση, αποκλεισμός, περιορισμός ή προτίμηση με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την εθνική ή εθνοτική προέλευση, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα να εξαλείψει ή περιορίζει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση, σε ισότιμη βάση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή οποιονδήποτε άλλο  τομέα της δημόσιας ζωής.

Η Κύπρος μέλος της Ε.Ε. υιοθέτησε τα πιο πάνω ωστόσο υπάρχει μακρύς δρόμος για την εξάλειψη διακρίσεων όπως εναντίον μεταναστών, γυναικών, ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπήρων και άλλων. Οι Κύπριοι από τη φύση τους είναι φιλόξενος και ανεκτικός  λαός. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια   έχει ενταθεί ένα κλίμα εναντίον αλλόθρησκων, μουσουλμάνων και ατόμων με διαφορετικό πολιτισμό ήθη και έθιμα. Αυτές τις διακρίσεις θα πρέπει να τις καταπολεμήσουμε ξεκινώντας από τα σχολεία και την παιδεία καθότι στα σχολεία μας φοιτούν δεκάδες παιδιά άλλων εθνοτήτων και φυλών.

Ο Μαχάτμα Γκάντι έλεγε πως ο πολιτισμός κρίνεται από τη μεταχείριση των μειονοτήτων

Ο μεγάλος αγωνιστής Νέλσον Μαντέλα ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στις φυλακές σημείωνε:»Κατά τη διάρκεια της ζωής μου έχω τον εαυτό μου αφιερωμένο σε αυτόν τον αγώνα του αφρικανικού λαού, αγωνίστηκα εναντίον της λευκής κυριαρχίας, και αγωνίστηκα εναντίον της μαύρης κυριαρχίας. Έχω ιστορικά το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας στην οποία όλα τα πρόσωπα που συμβιώνουν αρμονικά και με ίσες ευκαιρίες. Πρόκειται για μια ιδέα, την οποία ελπίζω να ζήσω και να επιτύχει. Αλλά αν πρέπει ,είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι έτοιμος να πεθάνω. » .

 

*Ο Μάριος Χαννίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου και υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας του Σ.Κ ΕΔΕΚ.