Το Σφαγείο CYPRA επαναρχίζει προσωρινά τη λειτουργία το

imagewΤο Σφαγείο CYPRA επανεκκινεί προσωρινά τη λειτουργία του, με σκοπό τη διασφάλιση της τροφοδοσίας και την επάρκεια της αγοράς.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Σφαγείο CYPRA αναφέρει πως θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ η επαναλειτουργία του θα διεξαχθεί κάτω από νέες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η γραμμή παραγωγής στελεχώνεται από νέο προσωπικό, που πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ έχουν αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί όλες οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου ασφάλειας και υγείας της μονάδας.

Ειδικά, σημειώνει για την Covid-19 η εταιρεία εφαρμόζει με προσήλωση, πέρα από τα προβλεπόμενα, ένα νέο ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο μέτρων, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη συνεχή διενέργεια rapid tests στους εργαζόμενους και επισκέπτες, πριν την είσοδο στους χώρους εργασίας, εγκατάσταση ειδικών συσκευών απολύμανσης του αέρα σε όλα τα γραφεία, εφαρμογή διπλής προστασίας σε ατομικό επίπεδο.

Επίσης, αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη εκτεταμένη επιθεώρηση και πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής και φιλοξενίας προσωπικού, ενώ έγινε σήμερα η εξόφληση του διοικητικού εντάλματος πληρωμής, που βεβαιώθηκε στις 16/11/2020 από το Υπουργείο Εργασίας, με επιφύλαξη κάθε νομικού μας δικαιώματος

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων της CYPRA (19/11/20) ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες κρατικές αρχές, σε συνεργασία με την εταιρεία, να διερευνήσουν συγκεκριμένες πτυχές λειτουργίας της.

«Στόχος είναι να υπάρξει ένα ξεκάθαρο, σαφώς ορισμένο και απολύτως σύννομο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας», αναφέρει το Σφαγείο.

Προσθέτει ότι η απόφαση για επαναλειτουργία του λήφθηκε, με αφορμή το ότι η αναστολή του επηρέασε άμεσα την αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων και προκάλεσε αναστάτωση τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πολλούς συνεργάτες – κτηνοτρόφους, ορισμένοι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και η μη διεκπεραίωση της εργασίας τους οδηγεί σε οικονομική καταστροφή.