Στην ψηφιακή εποχή η δημόσια Παιδεία από το 2023 με την εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


 imagewΤο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προχωρά στην εγκατάσταση Μηχανογραφικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Παιδείας, με την προκήρυξη πανευρωπαϊκού διαγωνισμού προσφορών για το έργο.

Το έργο έχει προϋπολογισμό €25.335.000 + ΦΠΑ,δηλαδή πρόκειται για μια επένδυση €27,8 εκατ. και όπως ανέφερε σε διάσκεψη Τύπου ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, εντάσσεται στο πλαίσιο του του γενικότερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Η προθεσμία του Διαγωνισμού είναι 45 ημέρες, μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2020 και το όλο έργο θα ολοκληρωθεί το 2023.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός προηγμένου και ολιστικού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια κυπριακή εκπαίδευση.

«Σκοπός είναι να διαθέτουμε στην καθημερινότητα εύχρηστα εργαλεία με τα οποία γονείς, μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, διοικήσεις σχολικών μονάδων και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε όλες τις υπηρεσίες της λειτουργίας των σχολείων», είπε ο κ. Προδρόμου.

Όπως είπε με την ψηφιακή λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιτυγχάνεται άμεση ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα και ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, δικαιολογητικών, καθώς και πρόσβαση με κάθε τύπου ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές κ.ά.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο Σχολικό Πρόγραμμα, το βαθμολόγιο, το πρόγραμμα διαγωνισμάτων και εξετάσεων, στη διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων και τη λειτουργία ομίλων, σε πειθαρχικά ζητήματα και διαδικασίες, σε κάθε είδους αιτήσεις που χρειάζεται να υποβάλουν κ.λπ.

Οι γονείς θα μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικά θέματα εγγραφής/μετεγγραφής των παιδιών τους, οικονομικές συναλλαγές με το σχολείο, κάθε είδους αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων οικονομικής στήριξης, σίτισης κ.ά.  Επίσης, οι γονείς θα έχουν άμεση και πλήρη ενημέρωση ηλεκτρονικά όσον αφορά αποτελέσματα εξετάσεων, ασκήσεις, διαγωνίσματα κ.λπ.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το διαδραστικό βαθμολόγιο, το παρουσιολόγιο μαθητών σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες και να χειρίζονται θέματα απουσίας, τοποθετήσεων, μετακινήσεων και ενστάσεων.

Με ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν επίσης να αναφέρουν στο Υπουργείο προβλήματα ή να υποβάλουν αιτήματα υλικοτεχνικής υποδομής.

«Το Υπουργείο εισάγει την ηλεκτρονική διοίκηση των σχολικών μονάδων.  Έτσι θα έχουμε άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση της σχολικής υποδομής.  Θα χειρίζεται ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο του προσωπικού.  Θα διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά τον εξοπλισμό.  Σε ηλεκτρονική μορφή θα παραλαμβάνει και θα χειρίζεται αιτήματα των εκπαιδευτικών, όπως και τα αιτήματα προς τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας», είπε ο κ. Προδρόμου.

Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα διαθέτουν άμεσα τα στατιστικά στοιχεία για όλα τα σχολεία.  Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνεται χειρισμός των απουσιών, θεμάτων παραβατικότητας, αλλά και να αναλύονται τάσεις μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού, σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα ή ακόμα και δημογραφικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για το Διαγωνισμό μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα στο http://www.eprocurement.gov.cy

Το έργο, με την επωνυμία «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.