Διαψεύδουν την εφ.«Πολίτης» ΧΑΚ και δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες ΔΕΠΕ» έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ Νώντα Μεταξά προς το γραφείο σε απάντηση σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», σύμφωνα με το οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών συμμετείχε το 2012 σε συσκέψεις στο ΧΑΚ εκπροσωπώντας το γραφείο το οποίο ετοίμαζε για λογαριασμό του ΧΑΚ τη νομοθεσία για τα αμοιβαία κεφάλαια.9bbd842c4c0373c0463fb3bee58aa7ee_L

Σύμφωνα με την επιστολή, ο κ. Παπαδόπουλος ανέλαβε εκ μέρους του γραφείου την εκπόνηση μελέτης για το θεσμό των πιστοποιητικών παραστατικών μετοχών που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2011, ενώ για την ετοιμασία της νομοθεσίας για εισαγωγή του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων εργάστηκε το 2012 η Αναστασία Παπαδοπούλου.

«Είναι ολοφάνερη από την επιβεβαίωση του ΧΑΚ η πλήρης διάψευση για τα ασύστολα ψεύδη της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ», αναφέρει το γραφείο.

Στην επιστολή του, ο κ. Μεταξάς σημειώνει ότι το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες» είναι ένα εκ των τριών γραφείων που ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του Χρηματιστηρίου, για σειρά υποθέσεων και θεμάτων του οργανισμού και ότι στα πλαίσια αυτά κατόπιν σχετικών αποφάσεων του συμβουλίου του Χρηματιστηρίου ανατέθηκε στο γραφείο η εργασία εκπόνησης μελέτης για το θεσμό των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (DR’s), ως επίσης και για ετοιμασία νομοσχεδίου για τροποποίηση της νομοθεσίας περί ΧΑΚ, ώστε να είναι δυνατό να εγγράφονται αμοιβαία κεφάλαια στο Χρηματιστήριο.

Όπως αναφέρει ο κ. Μεταξάς, βάσει στοιχείων, η πρώτη εργασία για τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών ετοιμάστηκε βασικά εντός του 2010 και ολοκληρώθηκε από το Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία στις αρχές του 2011 και για την εργασία αυτή καταβλήθηκε από το ΧΑΚ το ποσό €60,000 ως αμοιβή του Γραφείου + €9000 ως ΦΠΑ.

«Για την εργασία αυτή ασχολήθηκε εκ μέρους του γραφείου ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος», αναφέρεται στην επιστολή και σημειώνεται ότι η εργασία αυτή συνιστά Απόφαση που λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και δημοσιεύεται, κατόπιν λήψης έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι βάσει των στοιχείων, το προσχέδιο της κανονιστικής απόφασης για τα Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών είχε προκαταρκτικά συμπληρωθεί και σταλεί στις 6 Απριλίου, 2011 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για λήψη έγκρισης και ακολούθως βάσει των διάφορων σχολίων και επισημάνσεων που λήφθηκαν και από συντελεστές της Αγοράς, πραγματοποιήθηκαν στις 1η και 20 Ιουνίου, 2011, συναντήσεις μεταξύ του Γραφείου και Υπηρεσιακών στελεχών του ΧΑΚ για τελικές διευκρινήσεις, διατυπώσεις επί του κειμένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επιστολή του κ. Μεταξά, η δεύτερη εργασία που αφορούσε σε τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Αμοιβαία Κεφάλαια εγκρίθηκε από τη Βουλή εντός του 2012, για την οποία εργασία καταβλήθηκε ως αμοιβή στο Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος & Σία το ποσό των €25,000 και ποσό €3,750 καταβλήθηκε ως ΦΠΑ. Αναφέρεται ακόμη ότι εκ μέρους του Γραφείου, για το θέμα αυτό ασχολήθηκε η κα. Αναστασία Παπαδοπούλου.