Μειώνεται κατά 10% η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος


Τη μείωση κατά 10% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (εξαιρουμένου του ΦΠΑ, τέλους ΑΠΕ & ΕΞΕ), ανακοίνωσε η ΑΗΚ, σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕΚ και σύμφωνα imagewμε πρόταση της Πολιτείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, η διάρκεια εφαρμογής της συγκεκριμένης μείωσης, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕΚ, είναι δυο μήνες και θα εφαρμοστεί ως εξής: Για τους μηνιαίους καταναλωτές από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και Για τους διμηνιαίους καταναλωτές από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.

Η απόφαση θα αξιολογηθεί εκ νέου πριν το τέλος της δίμηνης εφαρμογής της με βάση τα τότε δεδομένα και τις εξελίξεις στο μέτωπο αντιμετώπισης του κορωνοϊού.