Το Υπουργικό ενέκρινε σήμερα νομοσχέδια για αναστολή φορολογικής δήλωσης, ΓεΣΥ και μείωση ΦΠΑ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδια για την αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ και για τη μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% και του μειωμένου συντελεστή από 9% και 7%, και για την προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο ΓΕΣΥ μέχρι το τέλος Μαΐου.imagew

Οι αποφάσεις λήφθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, ύψους €700 εκατομμυρίων. Τα εγκριθέντα νομοσχέδια θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα υποβληθεί πρόταση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου πρόταση για μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 3 μηνών, αναστολή εκποιήσεων από την Κρατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΠΙΔΕΣ), καθώς και 3μηνη παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, εγκρίθηκε σήμερα νομοσχέδιο που προνοεί προσωρινή αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου 2020 της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης νομοσχέδιο που προνοεί μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, καθώς επίσης και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 9% στο 7% για περίοδο τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020.

Ακόμη εγκρίθηκε η προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας, με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για το μήνα Μάρτιο, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη.

Επίσης, αποφασίστηκε όπως υποβληθεί εισήγηση της Κυβέρνησης προς τη ΡΑΕΚ, για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3 μηνών, καθώς και προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών.

Τέλος, εγκρίθηκε παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία».