Υιοθετείται το Σύστημα Αξιολόγησης των μαθητών

Σε συμφωνία για το Σύστημα Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας imagewγια τη Δημοτική Εκπαίδευση κατέληξαν σήμερα σε συνάντηση τους ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης, με την ηγεσία της ΠΟΕΔ και τους Οργανωμένους Γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, Μαίρης Κουτσελίνη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση  είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της κυπριακής εκπαίδευσης που υιοθετείται Σύστημα Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να το εφαρμόσουν στην πράξη.

Η φιλοσοφία που διέπει το Σύστημα Αξιολόγησης του Μαθητή/Μαθήτριας συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές αξιολόγησης που εστιάζουν στον εντοπισμό των αδυναμιών, στην άμεση ανατροφοδότηση, στην ενίσχυση, την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Παράλληλα, θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς στην ανάληψη στοχευμένων παρεμβάσεων για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το Υπουργείο Παιδείας εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ΠΟΕΔ και στους Οργανωμένους Γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης για την εποικοδομητική στάση που έχουν επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου, καθώς και την Επιτροπή Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, που έχει εργαστεί για την εκπόνηση του Συστήματος.