Επιστροφή Τράπεζας Κύπρου στα ΧΑΚ και ΧΑΑ

 

Επιστρέφει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της.Τράπεζα_Κύπρου4

«Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προχωρά με την εισαγωγή των μη εισηγμένων συνήθη μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ»)» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει καταθέσει προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με την εισαγωγή των μη εισηγμένων συνήθων μετοχών της στο ΧΑΚ και στο ΧΑ και με τη δημόσια προσφορά.
«Υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων, το Ενημερωτικό Δελτίο αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες και η εισαγωγή των μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2014», προστίθεται.
Περαιτέρω, η τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους ότι θα πρέπει να τηρούν ενεργή Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο ΧΑΚ ή στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, προκειμένου οι συνήθεις μετοχές που κατέχουν να πιστωθούν στο λογαριασμό τους έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα διαπραγμάτευσης τους μόλις αυτές εισαχθούν στα δύο χρηματιστήρια προς διαπραγμάτευση.