Παρακάμπτει τις δημοτικές αρχές ο ΥΠΕΣ για να ανακοινώνει σκάνδαλα

Αντι ο ΥΠΕΣ να επικοινωνήσει με το Δήμαρχο  Λευκωσίας για μια στοιχειώδη ενημέρωση σχετικά με καταγγελίες εναντίον υπαλλήλου του Δήμου Λευκωσιας  προτίμησε τα ΜΜΕ για να ανακοινώσει από αέρος  καταγγελίες  εναντίον δημοτικού υπαλλήλου ο οποίος φέρεται να είσπραττε κατα το δοκούν φορολογίες  και  να λειτουργούσε αυθαίρετα.ÄÇÌÏÓ ËÅÕÊÙÓÉÁÓ - ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ËÅÕÊÙÓÉÁÓ

Ο δήμαρχος Λευκωσίας με σημερινές δηλώσεις  του, αφού δήλωσε έτοιμος για τη διεξαγωγή έρευνας και ελέγχου ,    υπέδειξε  πως θα ήταν δεοντολογικά ορθότερο αντί ο ίδιος να ζητά ενημέρωση για τις καταγγελίες του ΥΠΕΣ, όφειλε ο κ. Χάσικος  να επικοωνούσε μαζί  του  για να βοηθήσει και ο Δήμος στις έρευνες.

Ο ΥΠΕΣ  διαβίβασε χθες  επιστολή  στο Γ.Ελεγκτή  στην οποία δίνονται στοιχεία  και έγγραφα που σχετίζονται με την διαγραφή χρεών και την παραχώρηση εκπτώσεων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα στο Δήμο Λευκωσίας.Ο Υπουργός ζήτησε  άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέροντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, αποτελούν μικρό μόνο δείγμα των ενδεχομένως προβληματικών περιπτώσεων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει επί τόπου έλεγχος, εξ’ υπαρχής, όλων των σχετικών έντυπων και ψηφιακών / ηλεκτρονικών εγγράφων και λογισμικών. Ο ΥΠΕΣ ζήτησε  επίσης μέτρα διαφύλαξης των υπό διερεύνηση στοιχείων.Πράγμα που ο Δήμαρχος Λευκωσίας  ανταποκρίθηκε αμέσως.

Ο κ. Χάσικος αναφέρει ότι από την πληροφόρηση που έχει λάβει και σε συσχετισμό με τα έγγραφα που διαβιβάζονται, εγείρονται, από μια πρώτη ανάγνωση, ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση «εκπτώσεων» και αφαίρεση επιβαρύνσεων καθώς και τις διαγραφές οφειλών, για διάφορους λόγους που δεν διευκρινίζονται.

Προκύπτουν επίσης θέματα καθόλου ή επιλεκτικής φορολόγηση ακινήτων, επιχειρήσεων κ.λπ., ελλιπούς καταγραφής φορολογητέων στοιχείων (κτίρια κ.λπ.), φορολόγησης για μια υποχρέωση και παράλειψη χρέωσης για άλλη καθώς και ανεξήγητων διαγραφών και αλλοιώσεων στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα.

Επισημαίνεται ότι, για το ευρύτερο θέμα που εγείρεται σε σχέση με τις διαγραφές ή και μειώσεις οφειλών προς Τοπικές Αρχές, χωρίς έγκριση ή εφαρμογή των λοιπών ενδεδειγμένων διαδικασιών, έχει ήδη σταλεί σχετική εγκύκλιος προς τους Επάρχους, με αρ. φακ. 5.13.3/4 και ημερ. 11/12/2014.

Εκφράζεται επίσης η άποψη ότι, επιπροσθέτως των σχετικών προνοιών των περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμων, το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί και σε σχέση με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο.

 

Ερωτηθείς σήμερα στην Βουλή σχετικά με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας ότι δεν έχει στοιχεία για τις καταγγελίες του Υπουργού Εσωτερικών αν και έχουν παρέλθει τρεις μέρες, ο ίδιος ο Σωκράτης Χάσικος είπε ότι “άκουσα τις δηλώσεις από πλευράς του Δήμου Λευκωσίας και αυτά είναι ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή”.Ο κ. Χάσικος είπε  ότι «όλα τα στοιχεία είναι  ενώπιον του Ελεγκτή. Εγώ όμως δεν κατάλαβα γιατί ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης παίρνει πάνω του το θέμα σαν να είναι κατηγορούμενος”, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Πρόσθεσε ότι “μίλησα με τον Δήμαρχο και με προτροπή δική μου φρόντισε να μην χαθεί κανένα στοιχείο αλλά το γεγονός είναι ένα ότι έπρεπε να παίρνουν άδεια για να κάνουν εκπτώσεις πέραν των 256 όπως λέει ο Νόμος”.

“Για να κάνεις έκπτωση κάποιου πέραν των 256 ευρώ θέλεις έγκριση από Υπουργείο Εσωτερικών και ο Υπουργός Εσωτερικών αυτή την εξουσία την εκχώρησε στους Επάρχους άρα έπρεπε να παίρνουν την έγκριση των Επάρχων”, είπε ο κ. Χάσικος.

Ανέφερε ότι “δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει τις εκπτώσεις υπάρχουν Νομοθεσίες, πρέπει να υπάρχει επιτροπή και να αποφασίζει για την έκπτωση”.

Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι η υπόθεση στον Δήμο Λευκωσίας “αφορά και κάμποσα άλλα ποσά που είναι κάτω 256 ευρώ και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: από τη μια έχουμε ανάγκες στην Tοπική Αυτοδιοίκηση και από την άλλη το σύστημα επιτρέπει σε υπαλλήλους των δήμων να προχωρούν κατά το δοκούν να κάνουν εκπτώσεις ή διαγραφές;”.

Είπε ότι  δεν υπάρχει “τίποτα προσωπικό με τον Δήμαρχο Λευκωσίας” λέγοντας ότι “δεν είναι μόνο στο Δήμο Λευκωσίας που συμβαίνουν αυτά και είμαι υπερβέβαιος πως γίνεται σε όλους δήμους και εδώ είναι οι ευθύνες της πολιτείας από πλευράς ελεγκτικών μηχανισμών”.

 

Ανακοίνωση Ενωσης Δήμων

 

Με αφορμή την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών ημερ. 11.12.2014 προς τους Επάρχους σχετικά με το πιο πάνω θέμα, για την οποία έγινε αναφορά στον τύπο, η Ένωση Δήμων Κύπρου  με ανακοίνωση της  διευκρινίζει τα εξής:

«Η πρόνοια του Άρθρου 85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου δίνει την εξουσία στα Δημοτικά Συμβούλια να διαγράφουν καθυστερημένες οφειλές μέχρι €256, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν . Τέτοιες οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των €256, μπορούν να διαγραφούν από τα Δημοτικά Συμβούλια με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, εξουσία η οποία έχει εκχωρηθεί στους οικείους Επάρχους.

Σε ότι αφορά τη μείωση οφειλών, για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2 της επιστολής του Υπουργού, σημειώνεται ότι αυτή δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, αφού αποτελεί δικαίωμα και αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων μέσα στα πλαίσια του περί Δήμων Νόμου , με κριτήρια τα οποία αποφασίζονται από το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

Τούτων λεχθέντων, εάν τεκμηριώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάλληλοι Δήμων έχουν προβεί σε αυθαίρετες διαγραφές ή μειώσεις φορολογιών και τελών, εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει κατ’ ευθείαν τα Δημοτικά Συμβούλια και την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, που καλούνται να πράξουν τα δέοντα. Κάτι τέτοιο όμως, δηλαδή τυχόν μεμονωμένες αυθαιρεσίες, δεν μπορεί να προβάλλονται ως πρακτική των Δήμων σε μια γενικότερη προσπάθεια δυσφήμισης τους.»