Οι Κύπριοι θέλουν τις Κυπριακές Αερογραμμές, καταδεικνύει έρευνα

 

Μεγάλος αριθμός Κύπριων πιστεύει ότι η Κύπρος χρειάζεται εθνικό αερομεταφορέα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Cymar για λογαριασμό της Παγκύπριας Συντεχνίας Πιλότων (ΠΑΣΥΠΙ), με δείγμα 1000 συνεντεύξεων, μεταξύ 24-26 Νοεμβρίου 2014.Κυπριακές_Αερογραμμές71
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η έρευνα σημειώνει ότι εννέα στους 10 Κύπριους (87%) πιστεύουν ότι οι ΚΑ είναι μια ασφαλής αεροπορική εταιρεία και το ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι η Κύπρος χρειάζεται εθνικό αερομεταφορέα.

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι απόψεις ως προς το τί θα συμβεί με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε περίπτωση που κλείσουν οι ΚΑ διίστανται. Το 32% πιστεύει ότι οι τιμές θα αυξηθούν, το 31% ότι θα παραμείνουν οι ίδιες και ένα 22% πιστεύει ότι θα μειωθούν. Το 16% δεν εκφέρει άποψη στο θέμα.

Σε ερώτηση να επιλέξουν μεταξύ του κλεισίματος των ΚΑ και της πλήρους ιδιωτικοποίησης της εταιρείας με την εξεύρεση του σωστού επενδυτή, οι περισσότεροι Κύπριοι (85%) επιλέγουν να παραμείνουν οι ΚΑ ανοικτές, ιδιωτικοποιηθούν και να εξευρεθεί ο σωστός επενδυτής που θα τις αναλάβει. Επιπλέον η έρευνα κατέδειξε ότι το 53% πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν προβαίνει στις σωστές κινήσεις για εξεύρεση επενδυτή ενώ το 28% πιστεύει το αντίθετο.

Το 42% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι για την κατάσταση στις ΚΑ ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι εκάστοτε κυβερνήσεις, το 37% τα εκάστοτε ΔΣ των ΚΑ, το 34% το ανώτερο διευθυντικό προσωπικό των ΚΑ και ένα 27% τα πολιτικά κόμματα.

Τέλος αναφέρεται ότι το 11% θεωρεί ως κύριους υπαίτιους της κατάστασης τις συντεχνίες και ένα 5% το προσωπικό της εταιρείας.