ΤΕΠΑΚ: Ευνοιοκρατία, δωροδοκία και νεποτισμός υπονομεύουν τη δημοκρατία

Εκθεση που διενήργησε το ΤΕΠΑΚ για το lobbying στην Κύπρο καταδεικνύει μεταξύ άλλων ότι “η χαριστική συμπεριφορά και πολιτικές διασυνδέσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία” και ότι οι πρακτικές lobbying στη χώρα μας “περιβάλλονται από ένα πέπλο μυστικότητας ενώ επιτρέπουν στην ευνοιοκρατία να επηρεάσει τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων”.tepak-akinita

Σε ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ από το ΤΕΠΑΚ και την οργάνωση “Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος” αναφέρεται ότι η προσπάθεια επηρεασμού των φορέων λήψεις αποφάσεων είναι μια αρκετά διαδεδομένη πρακτική στην Κύπρο και λαμβάνει χώρα κυρίως σε ανεπίσημες συναντήσεις και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η συντονίστρια της Κυπριακής ερευνητικής ομάδας του ΤΕΠΑΚ και πρόεδρος της “Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρος“ Δρ. Μαρία Κραμβία Καπαρδή δήλωσε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ότι “σε μια χώρα όπου η ευνοιοκρατία, η δωροδοκία και ο νεποτισμός ευδοκιμούν, οι κίνδυνοι από το ανεξέλεγκτο και αδιαφανές Lobbying είναι πράγματι ανησυχητικοί και δεν μπορούν να αγνοηθούν”.

Κάλεσε την Κυβέρνηση να περάσει νομοθεσία για τη ρύθμιση του lobbying σημειώνοντας ότι η έλλειψη ουσιαστικής ρύθμισης πρέπει να αντιμετωπιστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ακεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμίσεων για την πρόσβαση σε πληροφορίες, την προστασία υπαλλήλων που προβαίνουν σε καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblowing), τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων, τη σύγκρουση συμφερόντων και το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων πορτών».

Η έκθεση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είχε σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Κύπρος έχει ένα διαφανές, δεοντολογικό και ανοικτό πλαίσιο για το lobbying και τη λήψη αποφάσεων. Η Κύπρος, αναφέρεται, πέτυχε από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην Ευρώπη, με συνολική βαθμολογία μόλις 14% (7% στην Διαφάνεια, 21% στην Ακεραιότητα Μηχανισμών και 13% στην Ισότητα της Πρόσβασης).

Η έκθεση καλεί για την δημιουργία ενός υποχρεωτικού ‘Μητρώου για βουλευτές και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους’ που δέχονται πιέσεις για σημαντικά θέματα καθώς αυτό θα υποχρεώσει τους λομπίστες και τους υπεύθυνους λείψης αποφάσεων να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τις μεταξύ τους συναντήσεις και επαφές.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο: http://www.transparencycyprus.org/lobbying/