6.269 περισσότεροι άνεργοι το Νοέμβριο!

oaed

Στα 47.603 πρόσωπα εκτινάχθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου του 2014, σημειώνοντας αύξηση 6.269 πρόσωπα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2012, στα 41.334 πρόσωπα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.
Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο του 2014 αυξήθηκε κατά 778 πρόσωπα, στα 47.252, σε σύγκριση με 46.474 πρόσωπα τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2013, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2014, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, παρουσίασε μείωση 1.731 προσώπων ή 3,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.237 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 1.185), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 825), της μεταποίησης (μείωση 725), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 389), της εκπαίδευσης (μείωση 305) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 138).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κατά την ίδια περίοδο υπήρξε και αύξηση στην ανεργία στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.664 ανέργων) και της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 1.408).

Κατά τομέα
———-
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, στον τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών, Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης καταγράφεται το Νοέμβριο του 2014 ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων, ο οποίος εκτινάχθηκε στα 9.520 πρόσωπα, από 4.391 πρόσωπα τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί ο τομέας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών με 8.075 πρόσωπα, από 7.746 πρόσωπα τον προηγούμενο μήνα.

Κατά επαγγελματικό τομέα
—————————-
Στον τομέα Υπαλλήλων Υπηρεσιών και πωλητών σημειώθηκε το Νοέμβριο αύξηση 3.068 πρόσωπα, στα 9.451, ενώ στον τομέα Καθαριστές, κλητήρες και ανειδίκευτοι εργάτες καταγράφηκε αύξηση 2.543 πρόσωπα, στα 10.655. Μικρότερη αύξηση σημειώθηκε και στον τομέα Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες, φθάνοντας στα 7.840 πρόσωπα, από 7.319 πρόσωπα τον Οκτώβριο του 2014.

Κατά ηλικία
————–
Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ανέργων το Νοέμβριο του 2014 σημειώθηκε στις ηλικίες 30-39, φθάνοντας στα 11.125 πρόσωπα, από 9.372 τον Οκτώβριο του 2014.

Ακολουθούν οι ηλικίες 50-59 όπου ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 11.073 πρόσωπα, από 9.813 τον Οκτώβριο του 2014 και οι ηλικίες 25-29 όπου ο αριθμός των ανέργων ανήλθε το Νοέμβριο του 2014 στα 7.427 πρόσωπα, από 6.523 τον προηγούμενο μήνα.

Διάρκεια ανεργίας
—————
Από 6-12 μήνες ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται το Νοέμβριο του 2014 στα 7.566 πρόσωπα, ενώ από 12 μήνες και πάνω ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται στα 12.071 πρόσωπα.