Στις 11 του Γενάρη του 2015 αναπληρωματικές εκλογές για νέο δήμαρχο Πάφου

Μετά  την παραίτηση που υπέβαλε γραπτώς  σήμερα μέσω των δικηγόρων του ο Δήμαρχος Πάφου Σάββας ÕÐ.ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ Ó.×ÁÓÉÊÏÓ – ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÄÇÌÏÕ ÐÁÖÏÕ στον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο ο τελευταίος ανακοίνωσε την ημερομηνία αναπληρωματικής εκλογής  γι νέο δήμαρχο,

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Χάσικος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου, σε περίπτωση κενώσεως θέσης Συμβούλου/Δημάρχου, η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής διατάσσεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ημέρα εκλογής εντός 45 ημερών από της κένωσης της θέσης.

«Ως εκ τούτου, θα προκηρυχθούν αναπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση της θέσης του Δημάρχου Πάφου, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 11 Ιανουαρίου 2015», καταλήγει.