Γ. Ελεγκτής: Διαφθορά, δωροδοκία καταχρηση εξουσίας πλήττουν την Κύπρο

paleyei-monos-tou-o-genikos-elegktis

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε σήμερα ότι το πρόβλημα της διαφθοράς στην Κύπρο είναι αρκετά αυξημένο και τα προβλήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά τα οποία αφορούν διαφθορά, δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας για ίδιο όφελος και κάποια άλλα προβλήματα που σχετίζονται με λανθασμένες αποφάσεις λόγω ανεπάρκειας αυτών που παίρνουν αποφάσεις, λόγω άγνοιας νόμων και κανονισμών και λόγω ανυπαρξίας θεσμών που θα διασφάλιζαν την λήψη σωστών αποφάσεων.

Για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου και τα όσα εκτυλίσσονται, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι “οι χθεσινές εξελίξεις θεωρούμε ότι αποτελούν μια εξέλιξη που σίγουρα αποτελεί ένα πολύ καλό βήμα στην προσπάθεια που πρέπει να είναι κοινή πολλών υπηρεσιών για να μπορέσουμε σιγά – σιγά να διαλύσουμε την εικόνα που έχει η κοινωνία ότι υπάρχει μια ατιμωρησία στο δημόσιο βίο”.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι “στο θέμα του ΣΑΠΑ η υπηρεσία μας, το τελευταίο διάστημα, είχε επικεντρωθεί στα συμβόλαια τα οποία παρέμεναν σε εκκρεμότητα, το ένα εξ αυτών ήταν το θέμα του Βιολογικού Σταθμού για το οποίο η υπηρεσία μας είχε διαβιβάσει μια πολύ αυστηρού περιεχομένου επιστολή στο ΣΑΠΑ και είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία της με το γεγονός ότι το ΣΑΠΑ προέβη σε μια συμφωνία με τον εργολάβο για παραχώρηση ενός ποσού της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, παρουσιάζοντας αυτή την συμφωνία ως μια μεγάλη επιτυχία επειδή δήθεν ο εργολάβος ζητούσε πολύ περισσότερα”.

Πρόσθεσε ότι αυτό έγινε “και παραβιάζοντας τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου όπως το ΣΑΠΑ να μην προβεί σε οποιανδήποτε συμφωνία εάν δεν γίνει προηγουμένως μια διαβούλευση με την Ελεγκτική Υπηρεσία και την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων”.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι “η υπηρεσία μας στη βάση συγκεκριμένης καταγγελίας που είχε υποβληθεί διαβίβασε την υπόθεση στην Αστυνομία και σίγουρα χαιρετίζουμε τον τρόπο με τον οποίο το θέμα έτυχε χειρισμού από τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, ώστε σήμερα να μιλάμε για προσαγωγή ατόμων ενώπιον της δικαιοσύνης”.

Ανέφερε πως “με κάθε σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, σίγουρα το γεγονός ότι οι έρευνες προχωρούν με τόσο ταχύ και αποφασιστικό τρόπο είναι κάτι που δικαιώνει και την υπηρεσία μας και πιστεύω και τις προσδοκίες του κόσμου που αναμένει τερματισμό της ατιμωρησίας που για χρόνια επικρατούσε”.

Για άλλα θέματα που θίγονται στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2013, ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι “σήμερα με βάση την Νομοθεσία, η Κεντρική Τράπεζα εξαιρείται από το Νόμο που διέπει τις δραστηριότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ο οποίος παρέχει στην Ελεγκτική Υπηρεσία το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και χωρίς οποιανδήποτε εμπόδιο οποιοδήποτε ελεγχόμενο οργανισμό”.

Εξήγησε ότι “σε αυτό τον Νόμο υπάρχει ρητή εξαίρεση ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου αυτού και ο έλεγχός της γίνεται με βάση τον ίδιο τον Νόμο της ΚΤ, ο οποίος αναφέρει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία μπορεί να διεξάγει έλεγχο στην ΚΤ εκτός των θεμάτων που σχετίζονται με το ευρωσύστημα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον έλεγχο της υπηρεσίας μας”.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι “η ΚΤ επικαλείται δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως λόγο για να μην επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση της υπηρεσίας μας σε όλα τα αρχεία και δεδομένα της αλλά δεν έχει κλείσει το θέμα”.

Σημείωσε ότι αναφορικά με την ΚΤ “τα βασικότερα θέματα που έχουμε εντοπίσει αφορούν θέματα της ΚΤ και συμβάσεις που είχαν συναφθεί το 2012 και 2013 συμβάσεις με PIMCO, Alvarez & Marsal και Blacrock και ο τρόπος με τον οποίο οι συμβάσεις αυτές έτυχαν αξιοποίησης από την ΚΤ”.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι στην έκθεση της Υπηρεσίας του “υπάρχουν θέματα που αφορούν την Υπηρεσία ΦΠΑ και θέματα για τα οποία καταγράφουμε και το ενδεχόμενο ύπαρξης ποινικών αδικημάτων”.

Επίσης, “στο Υπουργείο Υγείας καταγράφεται αριθμός θεμάτων που έχουν σχέση με τα σχέδια αρωγής και παραπομπής ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για τα οποία πρέπει να πούμε ότι παρατηρείται βελτίωση στον τρόπο χειρισμού από το Υπουργείο Υγείας”.

Στα κόμματα

Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων, ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι “μέχρι πριν μια εβδομάδα παρέμεναν εκκρεμότητες με όλα σχεδόν τα κόμματα που δεν επιτρέπουν στην Υπηρεσία μας να αρχίσει τον επί τόπου έλεγχο των καταστάσεων των κομμάτων”.Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι “διαβιβάσαμε προ μίας εβδομάδας επιστολή στον Έφορο Κομμάτων και έχουμε εκ νέου καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε κόμμα και του ζητούμε να διαβιβάσει και να υποδείξει στα κόμματα την ανάγκη συμμόρφωσης με την σχετική Νομοθεσία”.Πρόσθεσε ότι “η επιβολή προστίμου είναι μια εξουσία την οποία ο Νομοθέτης έχει εναποθέσει στον Έφορο Κομμάτων από τον οποίο αναμένουμε να ασκήσει την εξουσία του αυτή με τρόπο που να αποτελέσει ένα καλό μοχλό πίεσης προς τα κόμματα ώστε να επισπεύσουν την διαδικασία και να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα ενδεχομένως να έχουν στην ετοιμασία λογαριασμών τους”.