Απαξίωσαν τους θεσμούς τροποποιώντας το συμβόλαιο της Χρ.Γιωρκάτζη

Ούτε γάτα ούτε ζημιά.Στον σκουπιδοτενεκέ έριξε την γραπτή δήλωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατάπιε όσα είχε δηλώσει «περι σεβασμού των  θεσμών »  και χρηστής διοίκησης , όταν αποκαλύφθηκε η αλλαγή στους   όρους υπηρεσίας της  απο την ιδιο και το αλαλούμε με τα δύο  συμβόλαια .

Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, “ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη υπεγράφη σήμερα 27 Νοεμβρίου, 2014, τροποποίηση των όρων υπηρεσίας της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας , με βάση τους όρους διορισμού της”.ÐÑÏÅÄÑÏÓ  ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÔÅËÅÔÇ ÅÐÉÄÏÓÇÓ ÐÑÁÎÅÙÍ ÄÉÏÑÉÓÌÏÕ - ×ÑÕÓÔÁËËÁ ÃÉÙÑÊÁÔÆÇ

Η σχετική τροποποίηση αποτελεί παράρτημα των όρων υπηρεσίας της Διοικητού.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη δήλωση του Εκπροσώπου:

1. Η παράγραφος 4(α) τροποποιείται με τη διαγραφή της υφιστάμενης υποπαραγράφου 4(α)(i) και την αντικατάσταση της με την ακόλουθη υποπαράγραφο: « (α) (i) Βασικό μισθό € 114.000 ετησίως».

2. Η παράγραφος 7 τροποποιείται με τη διαγραφή της υφιστάμενης παρ. 7 και την αντικατάσταση της με την ακόλουθη παράγραφο : «7. Ο Διοικητής οφείλει κατά τη διάρκεια της θητείας του να αφιερώνει ολόκληρο το χρόνο του αποκλειστικά στην υπηρεσία της Τράπεζας και να μην ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη εργασία, επάγγελμα ή επιχείρηση. Ο Διοικητής δεν δύναται να αναλάβει στη Δημοκρατία οποιαδήποτε θέση ή να αποκτήσει συμφέρον σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και που βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας ή να δεχθεί οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς για δύο έτη μετά τον τερματισμό του διορισμού του όπως ορίζεται στα Άρθρα 19(1) και (2) του «περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου» Νόμου του 2002 (Νόμος αρ. 138(1)/2002).

Επιπλέον, νοείται ότι ισχύουν και στην περίπτωση του Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας οι πρόνοιες του «περί του Ασυμβιβάστου Προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους» Νόμου (Νόμος αρ. 7(Ι)/2008) καθώς επίσης και οι πρόνοιες του Άρθρου 42 του «περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου» Νόμου (Νόμος αρ. 158(Ι)/1999).»

3. Οι πιο πάνω τροποποιημένοι Όροι, αποτελούν βασικό, ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος των ΄Ορων Υπηρεσίας οι οποίοι επισυνάπτονται στην Πράξη Διορισμού της Διοικητού ημερ. 10.4.2014.»

ΕΔΕΚ :Ράβε ξήλωνε…

Η υπογραφή νέου συμβολαίου από την Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί εμπαιγμό στους θεσμούς και επιβεβαιώνει τον ανεύθυνο και πρόχειρο τρόπο με τον οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας χειρίζεται θέματα δημοσίου συμφέροντος.

Η λογική του «ράβε-ξήλωσε» δεν αποτελεί εξαγνισμό και κολυμβήθρα του Σιλωάμ, αλλά αφήνει περισσότερο εκτεθειμένη την Προεδρία της Δημοκρατίας και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη για την υπογραφή και του νέου συμβολαίου.

Επαναλαμβάνουμε ότι για την ΕΔΕΚ η υπόθεση δεν κλείνει με την υπογραφή νέου συμβολαίου. Η ΕΔΕΚ επιμένει να γίνει ολοκληρωμένη έρευνα και να υπάρξουν κυρώσεις σε όσους αποδεδειγμένα ευθύνονται για αυτό το μπάχαλο.

Οικολόγοι:Η γυναίκα του Καίσαρα και τα παιδιά της 

 

Οι Οικολόγοι με ανακοίνωση τους καταγγέλλουν  ότι κάτω από την πίεση της κοινωνικής κατακραυγής η Κυβέρνηση και η κα. Γιωρκάτζη υπέγραψαν σήμερα νέο συμβόλαιο, το οποίο προσομοιάζει με τα συμβόλαια των προηγούμενων διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας εκτός μίας σημαντικής διαφοράς: εξαιρείται η πρόνοια για το ασυμβίβαστο των συγγενών του/της Διοικητή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα δημοσιεύονται σήμερα για τη σχέση του δικηγορικού γραφείου της κόρης του Προέδρου Αναστασιάδη με την εταιρεία Ryanair, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί τη νέα εξέλιξη ως μη ικανοποιητική.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών αντίθετα πιστεύει ότι πρέπει η πρόνοια που αφορά τα συγγενικά πρόσωπα να επεκταθεί και θεσμοθετηθεί για όλες τις θέσεις αξιωματούχων.

Όσον αφορά το θέμα της κας. Γιωρκάτζη, για τους Οικολόγους θεωρείται ακόμα ανοικτό, καταλήγει η ανακοίνωση.