Το νέο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου εξετάζει τα αποτελέσματα του 9μήνου

Στην πρώτη εξέταση οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου που αφορούν αυτά του 9μηνου του 2014 θα προβεί  σήμερα το απόγευμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Συγκροτήματος την περασμένη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου.ÅÔÇÓÉÁ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για το πρώτο 6μηνο του 2014, η Τράπεζα Κύπρου είχε ανακοινώσει κέρδη €81 εκατομμύρια μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, τα κέρδη μετά τη φορολογία είχαν ανέλθει σε €50 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €31 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2014 ανερχόταν στο 11,3% ενώ λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1δις, ενδεικτικά ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με τις μεταβατικές διατάξεις)
ανέρχεται στο 15,6%.

Ο δανεισμός από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, βρισκόταν τον Οκτώβριο του 2014 στα 7,68 δισεκατομμύρια ευρώ, μετά τη μείωση του κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Η σημαντική μείωση το Σεπτέμβριο του 2014 του ELA οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αποπληρωμή ποσού 800 εκ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ένα δισ. ευρώ εντός του μήνα.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 1,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 και ανήλθαν σε €12.591 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2014, (σε σύγκριση με €12.756 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2014 και με €13.003 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013), αντιπροσωπεύοντας το 49,8% του συνόλου των δανείων.

Στις 30 Ιουνίου 2014, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €25,3 δις και €13,8 δις αντίστοιχα, και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 148% (σε σύγκριση με 151% στις 31 Μαρτίου 2014 και με 145% στις 31 Δεκεμβρίου 2013).