Οπισθοχώρησε ο πρόεδρος του ΚΟΤ μετά την προειδοποιητική επιστολή Χαννίδη

Η σαφής  απάντηση του Μάριου Χαννίδη  προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΟΤ πως οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί εναντίον του  του θα είναι έκδηλα παράνομη , οδήγησε σε οπισθοχωρηση τον Αγγελο Λοίζου .Ως εκ τούτου σήμερα  δεν   λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος που αφορά τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Μάριου Χαννίδη όχι επειδή αυτός δεν προσήλθε, όπως κλήθηκε, σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά γιατί φοβήθηκαν τις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤ ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ

συνέπειες .Ενδεικτική είναι και η ανακοίνωση του Δ,Σ, στην οποία αναφέρονται και τα πιο κάτω:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού συγκάλεσε για σήμερα Δευτέρα 17/11/2014 συνεδρία, στην οποία κλήθηκε ο Γ.Δ. να εκφράσει και να επεξηγήσει τη θέση του. Με βάση το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν προσήλθε στη συνεδρία, δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος” αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΚΟΤ.Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι ενεργεί πάντα με τρόπο που να συνάδει με τη νομιμότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η επιστολή Χαννίδη

Έκδηλα παράνομη χαρακτηρίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ Μάριος Χαννίδης, την επιστολή που του απέστειλε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ Άγγελος Λοΐζου την Παρασκευή 14/11/2014 και στην οποία τον καλεί να παραστεί και να λογοδοτήσει σε σημερινή συνεδρία του ΔΣ.

Ο κ. Χαννίδης σε απαντητική του επιστολή χαρακτηρίζει επίσης τις ενέργειες του ΔΣ του ΚΟΤ που αναφέρονται στον ίδιο« έκδηλα παράνομες, αντίθετες προς κάθε έννοια δικαιοσύνης, χρηστής διοίκησης, φυσικής δικαιοσύνης αλλά και γενικότερα σε οποιεσδήποτε ενέργειες που οφείλουν συμβούλια ημικρατικών οργανισμών».Αναφέρει ότι η πιο πάνω επιστολή του κ. Λοΐζου δεν αποτελεί προϊόν ή εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Τ. νόμιμα ειλημμένης σε συνεδρίαση του.

Ο Μ. Χαννίδης αναφέρει επίσης ότι έχει κοινοποιήσει την παρούσα επιστολή και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργο Λακκοτρύπη, όπου σύμφωνα με το Νόμο, έχει την υποχρέωση να ασκεί εποπτεία όσον αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού και ελέγχει προληπτικά με ιδιαίτερη σοβαρότητα τις διαχειριστικές πράξεις του Οργανισμού και έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί ή να ακυρώνει αυτές.Αναφέρει επίσης ότι ο κ. Λακκοτρύπης είχε την υποχρέωση του ελέγχου τόσο του προληπτικού όσο και του κατασταλτικού των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν νοείται εκ των υστέρων μετά την πάροδο ενός σχεδόν έτους να μέμφεται και να επικρίνει αποφάσεις που ο ίδιος συμμετείχε.

Ο κ. Χαννίδης υποστηρίζει ότι διαφαίνεται «με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό το οποίο επιδιώκει ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκ των υστέρων νομιμοποίηση ειλημμένων αποφάσεων οι οποίες είναι προϊόν συνοπτικών και έκδηλα παράνομων διαδικασιών».

«Το τι αναμένει ο οποιοσδήποτε πολίτης από ένα κράτος δικαίου, είναι τα πρόσωπα που με βάση το Νόμο θα ασκούν εξουσία αλλά ταυτόχρονα έχουν και υποχρεώσεις, να τις εκτελούν μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και νομιμότητας και προ πάντων μη στοχοποιώντας και θυματοποιώντας πρόσωπά τα οποία πιθανό να μην τους είναι αρεστά», αναφέρει.

Προσθέτει ότι δεν αρνείται να τοποθετηθεί, αλλά αντίθετα σκοπεύει να το πράξει πλήρως και αναλυτικά, μόνο όμως στα πλαίσια μιας νόμιμης διαδικασίας, ως προβλέπει το σχετικό νομοθετικό, κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει και την περίπτωση του, επί όλων των θεμάτων εφόσον αυτά του συγκεκριμενοποιηθούν.

Τέλος ο κ. Χαννίδης, στην επιστολή του προειδοποιεί ότι τυχόν απόφαση η οποία θα συνιστά παύση ή απόλυση του είναι έκδηλα παράνομη και δε θα γίνει αποδεκτή εκ μέρους του.

«Πέραν τούτου, τέτοια απόφαση δεν δύναται να τεθεί σε ισχύ, χωρίς την έγκριση της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως καλά γνωρίζετε, το οποίο καλώ, όπως μην επικυρώσει τέτοια τυχόν απόφαση σας, ληφθείσα παρανόμως, ως έχω ανωτέρω επεξηγήσει, προστατεύοντας τόσο την χρηστή διοίκηση όσο και τους κανόνες δικαίου και της φυσικής δικαιοσύνης», αναφέρει.

Καλεί, επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας.