Παρανομίες στην παραχώρηση υπηκοότητας σε ξένους

det_SizopoulosΖητούν δάνεια  και αποσύρουν τα χρήματα στο εξωτερικό  καταγγέλλει ο Μ.Σιζόπουλος

Παράνομες πρακτικές που εμπλέκουν τις τράπεζες στο θέμα παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας σε πολίτες τρίτων χωρών που καταθέτουν κάποιο χρηματικό ποσό στην Κύπρο, καταγγέλλει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος.

Σε δηλώσεις του στα γραφεία της ΕΔΕΚ, ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τα έσοδα και τις επενδύσεις που έχουν προκύψει για το κράτος από την εφαρμογή της πολιτικής για την πολιτογράφηση και την παραχώρηση μόνιμης διανομής σε υπηκόους τρίτων χωρών, αποκάλυψε τις πληροφορίες που έχει για τον τρόπο με τον οποίο κάποιες τράπεζες εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, ανέφερε, εφόσον κατατεθεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το συγκεκριμένο ποσό που προνοεί η νομοθεσία, εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό και στη συνέχεια παραχωρείται η υπηκοότητα και εκδίδεται το διαβατήριο.

Ο κ. Σιζόπουλος κατήγγειλε ότι μετά την απόκτηση της υπηκοότητας η τράπεζα παραχωρεί στον καταθέτη ισόποσο δάνειο το οποίο μεταφέρεται στο εξωτερικό, κατακρατώντας το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του επιτοκίου μεταξύ του δανείου και της κατάθεσης.

“Έτσι λοιπόν κάποιος μπορεί να λάβει την κυπριακή υπηκοότητα καταβάλλοντας το ποσό των 200 έως 300 χιλιάδων ευρώ. Κερδισμένοι είναι η τράπεζα και ο υπήκοος της τρίτης χώρας και χαμένη η κυπριακή οικονομία”, πρόσθεσε.

Ο κ. Σιζόπουλος ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Τράπεζα να διερευνήσουν το θέμα και να ενημερώσουν τους πολίτες, εάν όντως αυτό έχει συμβεί ή και συνεχίζει να συμβαίνει.

Εάν όντως συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να αποκαλυφθεί ποιες τράπεζες εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, πόσες περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί, τι προτίθενται να πράξουν οι Αρχές και τέλος ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για τερματισμό αυτού του φαινομένου.

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το πού προκύπτει η παρανομία, ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε ότι παραβιάζει τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ότι τα χρήματα που θα κατατεθούν στις τράπεζες, θα πρέπει να παραμείνουν στην Κύπρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η παραχώρηση του δανείου γίνεται πριν από αυτό το διάστημα.

“Θεωρούμε ότι εάν και εφόσον οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν, τότε είναι παραβίαση της νομοθεσίας, είναι παράνομη διαδικασία και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον τερματισμό τους”, κατέληξε.