Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία των Θερινών Δημόσιων Σχολείων

Από σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου  ξεκινά η λειτουργία των1919325720121758_b_sxoleio3 Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) και  όλοι οι μαθητές που υπέβαλαν αίτηση έγιναν δεκτοί και θα φοιτήσουν στο Θ.Δ.Σ. που δήλωσαν ως πρώτη τους προτίμηση. Η συμμετοχή των παιδιών στα Θ.Δ.Σ., όπως και η σίτιση (πρόγευμα και φρούτο), είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά.

Τα Θ.Δ.Σ. θα λειτουργούν μέχρι τις 29 Ιουλίου 2016 από τις 07:45 μέχρι τις 13:05 (7 περίοδοι την κάθε εργάσιμη μέρα). Οι γονείς καλούνται να τηρούν το ωράριο προσέλευσης (μεταξύ 7:30 και 7:45) και αποχώρησης (μεταξύ 13:05 και 13:30), ώστε τα παιδιά να μην μένουν εκτεθειμένα σε κινδύνους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Θ.Δ.Σ. διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/index.html