Κέρδη 31.3 εκ. ανακοίνωσε η Eurobank

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας για τα οικονομικά αποτελέσματα του γ` τριμήνου του έτους, η Eurobank Cyprus  το πρώτο 9μηνο του 2014 διατήρησε ικανοποιητική κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα ΕΥΡ 31.3εκ. μετά τους φόρους, ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 37,57%(Capital Adequacy Ratio) με βάση τα νέα κριτήρια της Βασιλείας ΙΙΙ (CRD IV/CRR), ισχυρή αλλά και βελτιωμένη πλεονάζουσα ρευστότητα και χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.medium-eurobank.jpg

Το σύνολο των δανείων της Τράπεζας για τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 ανήλθε στα 1.679 εκ. Ευρώ και το σύνολο των καταθέσεων στα 3.070 εκ. Ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το  επιτυχημένο στρατηγικό μοντέλο που ακολουθεί η τράπεζα από την πρώτη μέρα λειτουργίας της στην Κύπρο, η προσήλωση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία και η σημασία που αποδίδεται στην ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελούν πλέον ισχυρό θεμέλιο για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της τράπεζας.

“Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank Κύπρου συνεχίζει να ενισχύει την ήδη ηγετική της παρουσία στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών”, αναφέρεται.

Προστίθεται ότι η Τράπεζα αναπτύσσει περαιτέρω το εύρος των ποιοτικών υπηρεσιών και των καινοτόμων προϊόντων που προσφέρει, χρηματοδοτεί σταθερά την κυπριακή οικονομία και να ενισχύει τις υγιείς αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, επενδύει στην καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, διαφάνειας και αξιοπιστίας με τους πελάτες και συνεργάτες της που διαχρονικά αποτελούν το θεμέλιο της λειτουργίας της και προσθέτει θέσεις εργασίες στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της

Τέλος, η Eurobank Κύπρου παραμένει αισιόδοξη για την πορεία της οικονομίας,  με γνώμονα το σταθερά βελτιούμενο οικονομικό περιβάλλον, τη θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών, την ανάπτυξη βασικών τομέων της οικονομίας όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες αλλά και τη σταθερή υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που συμφωνήθηκαν με τους διεθνείς δανειστές.