Παίζει με τα νεύρα της Ν.Υπηρεσίας ο Βγενόπουλος

Με νεα ανακοίνωση αρκούντως σαρκαστική   ο Ανδρέας Βγενόπουλος σχολιάζει την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας και  εύχεται καλή τύχη «ως προς τα `διαβήματα`  που θα κάνει `προς τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. «Αλλά -προσθέτει –  για να μην κουράζονται τους πληροφορώ ότι τις `συνεχιζόμενες ανακρίσεις` στην Ελλάδα μπορούν να τις ξεχάσουνε. Στην Κύπρο βέβαια είναι δικαίωμά τους να τις συνεχίσουν έστω και αν είναι πλέον άνευ αντικειμένου» προσθέτει.

O ðñüåäñïò ôçò MIG ÁíäñÝáò Âãåíüðïõëïò ìéëÜ óôç óçìåñéíÞ óõíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá: «ÐñïóöõãÞ ôçò Marfin Investment Group óå äéåèíÝò Äéáéôçôéêü ÄéêáóôÞñéï êáôÜ ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò åðÝíäõóÞò ôçò óôçí ËáúêÞ ÔñÜðåæá», ÔåôÜñôç 23 Éáíïõáñßïõ 2013. ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁÐÅ - ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

 Ο Ανδρέας Βγενόπουλος σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «είναι εντυπωσιακή η χθεσινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου που δείχνει κάποια έκπληξη, θέλει ενημέρωση κ.λ.π., αφού όχι μόνον εγνώριζε την ποινική εξέταση για τα διάφορα θέματα της Λαϊκής που διεξάγετο στην Ελλάδα, αλλά είχε συμμετάσχει σε σειρά συσκέψεων με τις Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές».

Ήδη, προσθέτει, «από 23-9-2014 με εισήγηση της Αστυνομίας, η Νομική Υπηρεσία είχε αποδεχθεί ότι για τα διερευνώμενα αδικήματα που εφέροντο να έγιναν από Έλληνες στην Ελλάδα ήταν αρμόδια η ελληνική δικαιοσύνη».

Μάλιστα, συμπληρώνει, «στην ποινική εξέταση στην Ελλάδα είχαν υπαχθεί όλες οι αιτιάσεις των Κυπρίων ανακριτών όπως είχαν μεταφερθεί στον Έλληνα εισαγγελέα δικαστικής συνδρομής, άλλωστε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Εισαγγελέως οι κυπριακές Αρχές απέστειλαν ηλεκτρονικά και όλα τα αρχεία τους προς αξιολόγηση για να την συνδράμουν στο έργο της».

«Κατόπιν των ανωτέρω, η χθεσινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας στοχεύει απλώς να προετοιμάσει σταδιακά την κυπριακή κοινή γνώμη, αφού ποτέ δεν είχε αρμοδιότητα για τους Έλληνες, κάτι που θα έπρεπε να είχε το θάρρος να το εξηγήσει εξ αρχής» αναφέρει ο Ανδρέας Βγενόπουλος.

«Ως προς τα `διαβήματα` δε που θα κάνει `προς τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές` καλή τύχη, αλλά για να μην κουράζονται τους πληροφορώ ότι τις `συνεχιζόμενες ανακρίσεις` στην Ελλάδα μπορούν να τις ξεχάσουνε. Στην Κύπρο βέβαια είναι δικαίωμά τους να τις συνεχίσουν έστω και αν είναι πλέον άνευ αντικειμένου» προσθέτει.

Αναφέρει ακόμα ότι «ο παραπλανημένος κυπριακός λαός θα καταλάβει κάποτε την αλήθεια, ότι με στοχοποιήσανε άδικα για να προστατεύσουν τους πραγματικούς υπεύθυνους για την καταστροφή της Λαϊκής και της κυπριακής οικονομίας».

Δεν συμμετέχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι εντυπώσεων, λέει  ο Γεν. Εισαγγελέας

Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης σ’ απάντηση όσα υποστηρίζει ο Βγενόπουλος ,δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι εντυπώσεων και παραπληροφόρησης που επιχειρούν κάποιοι στα θέματα των ερευνών για την οικονομία.

«Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε παιγνίδι εντυπώσεων και παραπληροφόρησης που επιχειρούν κάποιοι στα θέματα των ερευνών για την οικονομία και το οποίο το μόνο που δείχνει είναι έλλειψη ψυχραιμίας υπό το κράτος πίεσης», αναφέρεται σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται παράλληλα ότι «η Νομική Υπηρεσία συνεχίζει σιωπηρά το έργο της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την ομαλή συνέχισή του».