Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η 12ωρη απεργία της ΠΑΣΥΝΟ

Για δεύτερη ημέρα, κατέρχονται σε 12ώρη απεργία (07:30 – 19:30), τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), διεκδικώντας απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα που εγείρουν εδώ και καιρό όσον αφορά τους νοσηλευτές και τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Óå áðåñãéáêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáôÞëèáí óÞìåñá ïé íïóçëåõôÝò, ìÝëç ôçò ÐÁÓÕÍÏ ìå óõãêÝíôñùóç Ýîù áðü ôç ÂïõëÞ óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, Ëåõêùóßá 22 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

 Ο  εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑΣΥΝΟ Θεόδωρος Πετέλης σε δηλώσεις του  ανέφερε  ότι εντός της εβδομάδας το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την κατάσταση μετά τις δύο 12ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις και θα πάρει αποφάσεις.

Επανέλαβε ότι όλα τα Τμήματα Εσωτερικής Νοσηλείας θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, με εξαίρεση τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα Τμήματα Αιμοκάθαρσης και Μεσογειακής Αναιμίας, στα οποία το προσωπικό θα εργάζεται για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς διασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνέψει κανένας ασθενής.

Πρόσθεσε ότι στα χειρουργεία, που επηρεάζονται από την απεργία, θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για τα επείγοντα περιστατικά εσωτερικών ασθενών, ενώ τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (Πρώτες Βοήθειες) λειτουργούν με ομάδα ασφαλείας, η οποία θα παρεμβαίνει στα πολύ επείγοντα περιστατικά. Συμπλήρωσε ότι οι επείγουσες κλήσεις ασθενοφόρων θα εξυπηρετούνται.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών διεκδικεί λύσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, απαντήσεις για την άμεση μετατροπή και αντικατάσταση των συμβολαίων των εκτάκτων νοσηλευτών που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες εργασίας, απαντήσεις σε σχέση με την έναρξη των διαδικασιών για τοποθέτηση νοσηλευτών στην πανεπιστημιακή δομή της δημόσιας υπηρεσίας, τον καθορισμό αντιμισθίας για το επίδομα της αναμονής κλήσης, την αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής σε όλες τις δομές και απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση νοσηλευτών.

Καταλήγοντας, ο κ. Πετέλης είπε ότι συντεχνία ζητεί να επέλθει συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν προωθηθεί οποιαδήποτε νομοσχέδιο που αφορά στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και να επαναρχίσει ο διάλογος που να δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα και τα ζητήματα που εγείρει.

Ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, χαρκτηρίζει ως « άκαιρες και εκβιαστικές» τις κινητοποιήσεις της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ).”Καταδικάζω απερίφραστα τις άκαιρες και εκβιαστικές κινητοποιήσεις της ΠΑΣΥΝΟ που εκμεταλλεύονται τον ευαίσθητο του τομέα της υγείας”, αναφέρει ο κ. Παμπορίδης.

Εξάλλου σε άλλη ανάρτησή του, σημειώνει πως δεν άκουσε τί λένε τα κόμματα “για τις εκβιαστικές κινητοποιήσεις της ΠΑΣΥΝΟ….Τους καλύπτουν ναι ή όχι; Καθαρές κουβέντες» , καταλήγει.